Konferencije

Konferencija "Beogradski međunarodni model Ujedinjenih nacija - BIMUN 2022"

31.03.2022.
3 min

Udruženje za Ujedinjene nacije Srbije priprema 18. međunarodnu omladinsku konferenciju „Beogradski međunarodni model Ujedinjenih nacija - BIMUN 2022", koja će se održati u Beogradu od 11. do 15. maja 2022. godine.

Konferencija "Beogradski međunarodni model Ujedinjenih nacija - BIMUN 2022"

Nakon 18 uspešno organizovanih međunarodnih konferencija (2004-2021), BIMUN ima veliki ugled među uspešnim studentima i kod značajnih institucija i međunarodnih organizacija. BIMUN je postao jedna od najprestižnijih konferencija Modela UN u Evropi i okuplja ambiciozne studente i srednjoškolce iz celog sveta.

BIMUN mladim delegatima pruža mogućnost da u praksi bolje upoznaju aktuelna međunarodna pitanja i načine njihovog rešavanja u okviru UN, da primenjuju osnovna diplomatska načela, kao i doprinosi razvijanju njihovih ličnih veština (javnog nastupa, pregovaranja, vođenja debate i postizanja kompromisa). Studenti i srednjoškolci preuzimaju uloge diplomata UN, predstavljaju različite zemlje i raspravljaju o aktuelnim svetskim temama, u skladu sa procedurom UN. BIMUN 2022 biće prilika za nova iskustva, diplomatske debate i povezivanje mladih lidera iz Srbije i drugih zemalja. Radni jezik BIMUN konferencije je engleski.

Konferencija "Beogradski međunarodni model Ujedinjenih nacija - BIMUN 2022"

Konferencija "Beogradski međunarodni model Ujedinjenih nacija - BIMUN 2022" (11 - 15. maj 2022), biće fokusirana na aspekte teme: „Globalno partnerstvo i solidarnost u izgradnji mira i održive budućnosti“.

Na konferenciji će biti akademska simulacija zasedanja organa UN na sledeće teme:

  • Savet bezbednosti UN: Implikacije pandemije Covid-19 na međunarodni mir i bezbednost;
  • Savet za ljudska prava UN: Ljudska prava i rodna ravnopravnost;
  • Populacioni fond Ujedinjenih nacija (UNFPA): Uticaj demografskih promena na mlade i jačanje demografske otpornosti;
  • Skupština UN za životnu sredinu (UNEA): Čuvanje zdrave planete za prosperitet svih;
  • Agencija UN za izbeglice (UNHCR): Pronalaženje trajnih rešenja za izbeglice;
  • Generalna skupština UN - Treći komitet (JUNIOR): Implementacija strategije UN za mlade „Mladi 2030”;
  • Krizni komitet Saveta bezbednosti (Studenti): Situacija u Avganistanu.

Do sada je 4.411 uspešnih studenata iz 79 države učestvovalo na osamnaest BIMUN konferencija. Pozivamo ambiciozne mlade da se pridruže i planiraju učešće na BIMUN 2022.

Prijavljivanje je do 10. aprila 2022. godine. Broj mesta je ograničen - prijavite se na vreme!

Za više informacija o konferenciji BIMUN 2022 i proceduri prijave za određeni komitet posetite sajt: www.bimun-unaserbia.org.

Aktuelnosti o BIMUN 2022 možete videti na društvenim mrežama BIMUN projekta: Facebook, Instagram i Twitter.

Kopiraj link