Konferencije

VI Regionalna konferencija Move.Link.Engage. Development for Real.

07.09.2020.
4 min

Konferencija Move.Link.Engage. već šestu godinu zaredom predstavlja prepoznatljiv forum za razgovor i diskusiju o značajnim temama koje se tiču učešća civilnog društva i medija u procesu evropske integracije Srbije i regiona Zapadnog Balkana.

 

VI REGIONALNA KONFERENCIJA MOVE.LINK.ENGAGE. DEVELOPMENT FOR REAL.

Foto: Beogradska otvorena škola

Šestu u nizu Move.Link.Engage. konferenciju organizuje Beogradska otvorena škola uz podršku ambasade Švedske u Srbiji. Ključna tema ovogodišnje konferencije je „Development for Real: Partnership, Solidarity and Responsibility in Post-Covid 19 era“. Cilj konferencije je da doprinese pronalaženju rešenja o tome kako implementirati principe partnerstva, solidarnosti i odgovornosti u postkovid periodu i savremenom razvoju Evropske unije sa posebnim naglaskom na

  1. moguće scenarije za održavanje prosperiteta i otpornosti Evrope u svetlu nove normalnosti i
  2. implikacije ovih procesa na evropsku perspektivu Zapadnog Balkana.

 

Ovogodišnju konferenciju Move.Link.Engage. Development for Real. će 21. septembra otvoriti panel posvećen proučavanju izazova sa kojima se suočavaju organizacije civilnog društva i građani u svojim lokalnim zajednicama, kao i tome koje mehanizme i akcije preduzimaju kako bi se izazovi prevazišli. Panel će imati za cilj da pruži odgovore i jasne preporuke za javne vlasti u regionu, sa osvrtom na lekcije koje su Evropska unija i države članice naučile iz pandemijske krize.

 

Takođe, tokom prvog dana Konferencije biće održan panel na temu uloge koje zemlje Zapadnog Balkana imaju u sprovođenju nove razvojne politike Evropske unije sa osnovama Agende 2030. Kako je pandemija COVID 19 uzdrmala i proces evropskih integracija, postavlja se pitanje kako se ove promene odnose na nov pristup proširenju zemalja Zapadnog Balkana.

 

Tokom drugog dana konferencije planiran je panel koji će biti posvećen ispitivanju odgovora Evropske unije na aktuelnu krizu, ali će takođe akcenat biti stavljen i na pakete pomoći i ekonomske mere koje su donete za vreme pandemije.

 

Poslednji dan konferencije rezervisan je za oblast zapošljavanja mladih i posledicama koje očekivana ekonomska recesija može ostaviti na sigurnu budućnost mladih, kao i za zelene teme i energetsku tranziciju regiona.

 

Na ovaj način konferencija podržava regionalni pristup u usvajanju novih znanja i uvida potrebnih za razvoj civilnog društva i dugoročnog poboljšanja kapaciteta i jačanja njihovih uloga.

 

Više o MLE konferenciji

Svake godine, MLE konferencija aktuelizuje diskusiju o ključnim tačkama u procesu evropskih integracija: osnovnim pravima i vladavini prava, dobroj upravi i reformi javne uprave, zaštiti životne sredine i energetskoj efikasnosti, zapošljavanju i omladinskoj politici, regionalnoj saradnji i dobrosusedskim odnosima.

 

Konferencija ima za cilj da promoviše regionalni pristup rešavanju zajedničkih problema i da podstakne saradnju između građana, organizacija civilnog društva, institucija, kompanija, kao i da podrži i unapredi proces evropskih integracija u zemljama regiona kroz aktivno učešće organizacija civilnog društva i medija. 

 

U prethodnih pet godina Konferencija je okupila predstavnike institucija Evropske unije – Evropskog parlamenta, Evropske komisije, Evropskog ekonomskog i socijalnog komiteta, predstavnike organizacija civilnog društva i istraživačkih organizacija, vladinih institucija i tela iz Srbije i regiona, kao i širok krug predstavnika medija, poslovnog sektora i akademske zajednice širom Evrope i regiona Zapadnog Balkana.

 

Kroz seriju okruglih stolova, panel sesija i diskusija sa istaknutim govornicima i gostima iz zemalja Evropske unije i regiona Zapadnog Balkana, od značaja za teme kojima se Konferencija iz godine u godinu bavi, Beogradska otvorena škola daje značajan doprinos unapređenju razumevanja procesa evropske integracije i daje smernice, preporuke i putokaze donosiocima odluka o neophodnosti regionalne saradnje na zajedničkom evropskom putu, poštujući principe transparentnosti i uključivanja svih zainteresovanih strana.

 

Konferencija je prvi put organizovana 2015. godine, kao jedna od aktivnosti u okviru podrške programa Evropa za građane i građanke Evropske unije ali je, i nakon isteka programa podrške, Beogradska otvorena škola nastavila da organizuje ovu konferenciju kao jednu od svojih glavnih aktivnosti u toku godine. 

 

Izvor: Beogradska otvorena škola

Kopiraj link

Slični tekstovi

13th CEECOM 2021: The new communication revolution
17.03.2021.
1 min

13th CEECOM 2021: The new communication revolution

Konferencije
Nacionalni kongres o trgovini ljudima „Ne u mojoj smeni“
22.04.2021.
4 min

Nacionalni kongres o trgovini ljudima „Ne u mojoj smeni“

Konferencije
Otvori vrata svojoj IT karijeri!
21.04.2022.
2 min

Otvori vrata svojoj IT karijeri!

Konferencije