Predavanja

Inicijative za inovativna rešenja u sektoru zdravlja i zaštite životne sredine na lokalnom nivou

29.04.2021.
2 min

Fond za održivi lokalni razvoj poziva lokalne organizacije civilnog društva  (OCD) iz sledećih opština i gradova: Priboj, Požega, Užice, Sremski Karlovci, Pirot, Zaječar, Bor, Knjaževac, Apatin i Sombor, da podnesu svoje predloge inicijativa za primenu Ciljeva održivog razvoja (COR) u sektoru zdravlja i zaštite životne sredine.

 

Inicijative za inovativna rešenja u sektoru zdravlja i zaštite životne sredine na lokalnom nivou

Foto: Pixabay

Predlozi inicijativa koje će se uzeti u razmatranje moraju se odnositi na sledeće teme:

  1. Zdrav život i zdravstvena zaštita dostupni svima
  2. Odgovorna i efikasna upotreba prirodnih resursa
  3. Čiste i otporne lokalne zajednice
  4. Očuvanje prirodnog i kulturnog nasleđa

Organizacije civilnog društva (OCD) treba da podnesu predloge inicijativa u bliskoj saradnji sa odgovarajućim lokalnim samoupravama, i ukoliko je moguće privatnim sektorom, kako bi se podstakla razmena, partnerstvo i udružene akcije. Takođe, načelo Agende 2030 „Ne ostavljajući nikoga iza kolone“ treba istaći u svim predlozima inicijativa. Dužina trajanja inicijativa je predviđena do 12 meseci sa budžetom do 30,000.00 EUR po inicijativi.

 

Početak implementacije selektovanih inicijativa je predviđen za jun 2021.

 

Aplikaciju je potrebno podneti na srpskom jeziku, slanjem navedene dokumentacije na sledeću email adresu: milica.andrejevic@giz.de

 

Rok za podnošenje aplikacije je 09. maj 2021.

 

Fond za održivi lokalni razvoj deo je projekta Reforma javnih finansija – Agenda 2030 koji podržavaju Švajcarska i Nemačka razvojna saradnja, a sprovodi Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ.

 

Dokumentacija potrebna za pripremu aplikacije može se preuzeti na sledećim linkovima:

 

Kopiraj link