Predavanja

Javni poziv za jačanje kapaciteta omladinskih i organizacija za mlade

27.08.2021.
3 min

Pozivamo vas da se prijavite na mentorski program Omladinske prestonice Evrope Novi Sad, “Jačanje kapaciteta omladinskih i organizacija za mlade“ koji će biti realizovan u 12 susreta, u trajanju od po 2 sata nedeljno, u periodu od 01. septembra do 30. novembra.

Javni poziv za jačanje kapaciteta omladinskih i organizacija za mlade

Ukoliko želite da besplatno dobijete priliku da radite sa ljudima koji imaju ekspertizu iz različitih oblasti i sa njima podelite izazove sa kojima se suočavate, a oni sa vama sopstvene uvide i moguća rešenja u nastavku teksta vam nudimo detaljnija informacije o programu.

Šta je “Jačanje kapaciteta omladinskih i organizacija za mlade”?

Reč je o mentorskom programu, usmerenom ka jačanju kapaciteta koji su potrebni za održivost i finansiranje programa i projekata omladinskih i organizacija za mlade.

Program pruža mogućnosti za profesionalni i lični rad i prepoznaje mentorstvo kao metod doživotnog učenja i razmene znanja i iskustva između etabliranih mentora i učesnika.

“Jačanje kapaciteta omladinskih i organizacija za mlade” podrazumeva ulaganje u mlade članove i zaposlene u organizacijama, čime se osnažuju i razvijaju akteri civilnog društva i na taj način obezbeđuju uslovi za pružanje kontinuiranih usluga i programa za mlade.

Ko su mentori i šta im je uloga?

Mentor je osoba koja poseduje iskustva i znanja u određenoj oblasti i ima zadatak da ih kroz mentorski proces prenese na učesnike. Program je fokusiran na 4 oblasti sa 4 mentora, po jedan za svaku tematsku oblast.

Mentori i tematske oblasti:

 • Dejana Baltes - Organizacijska kultura i volonterski menadžment po meri;
 • Dajna Marinković - Standardi i politike omladinskih organizacija;
 • Mirela Rajković - Pisanje predloga projekata za međunarodne i domaće fondove;
 • Deniz Hoti - Prikupljanje sredstava u zajednici;

Kome je program namenjen?

Program je namenjen članovima, zaposlenima, aktivistima i volonterima u organizacijama civilnog sektora.

Za učešće u programu biće izabrano najviše 50 učesnika/ca, u grupama od po 12, koji će raditi sa jednim izabranim mentorom.

Šta učesnici/ce dobijaju od programa?

 • Unapređenje kapaciteta organizacije iz koje dolazi učesnik/ca;
 • Osposobljenost za preuzimanje aktivne uloge u radu organizacije;
 • Prostor za razmenu veština i znanja sa mentorima iz konkretne tematske oblasti;
 • Umrežavanje i sticanje kontakata sa drugim akterima iz civilnog sektora.

Od učesnika/ca u programu se očekuje:

 • Aktivno učešće i prisustvo na sesijama u periodu od 6.9. do 31.11.
 • Održavanje komunikacije sa mentorom i proaktivnost u tom odnosu;
 • Primena stečenih znanja u radu svoje organizacije.

Sve aktivnosti u okviru ovog programa će se održavati onlajn, putem ZOOM platforme.

Ućešće u programu u potpunosti je besplatno.

Poziv je otvoren do 31.08. u 14 časova. Sajt za online prijavu.

Kopiraj link