Predavanja

Mladi su zakon 2020

14.10.2020.
9 min

Ove godine i ti možeš kroz program „Mladi su zakon 2020“ da se sa svojim drugarima organizuješ i da uradiš nešto korisno u svom mestu – konkurs za finansiranje i podršku ideja mladih (od 15 do 30) godina pod nazivom “Šta nam teško” je otvoren od 30. jula 2020. godine.

 

šta nam teško

 

Kroz ovaj konkurs će se do decembra 2020. godine podržati 150 omladinskih volonterskih projekata širom Srbije u iznosu od 20.000 do 42.000 dinara po projektu, a ukupno sa čak 5.460.000 dinara!

 

Konkurs „Šta nam teško“ sprovode Mladi istraživači Srbije u partnerstvu sa Pokretom gorana Vojvodine iz Sremskih Karlovaca, CeGraD-om iz Obrenovca, TIM 42 iz Leskovca, EMPOWER iz Požege uz podršku Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije u okviru Naconalnog programa volontiranja mladih MLADI SU ZAKON 2020.

 

Principi kojima se vodimo u podršci #ŠtaNamTeško omladinskih volonterskih akcija su:

 • Podrška ličnom i društvenom osnaživanju mladih
 • Poštovanje ljudskih i manjinskih prava, ravnopravnost i zabrana diskriminacije
 • Jednake šanse za sve
 • Značaj mladih i njihove društvene uloge
 • Aktivno učešće mladih u razvoju celog društva i svojih zajednica
 • Saradnja aktera iz svih sektora za podršku volontiranja mladih
 • Društvena odgovornost i solidarnost

 

Ko može da se prijavi?

Želimo da podržimo SVE mlade, koji žele da urade nešto korisno u svom mestu, za ljude iz svoje zajednice ili životnu sredinu. Ne morate da budete odlični đaci ili studenti, da imate prethodno iskustvo, da ste do sada već volontirali ili bili aktivni na bilo kakav način. Ovo je prilika i za one aktivne i pune inicijative, ali i za one stidljive, povučene, kojima treba podrška, kojima je ovo prvi put da nešto organizuju.

 

Za učešće u programu mogu se prijaviti:

 • neformalne grupe od minimalno 5 osoba od 15 do 30 godina koje su državljani i borave na teritoriji Republike Srbije, među kojima se jedan/jedna osoba izdvaja kao zvaničan koordinator/predstavnik grupe, tj. koordinatorka/predstavnica grupe (mora biti punoletan/na) i koje su direktno odgovorne za pripremu i realizaciju projekta koji predlažu
 • udruženja mladih, čiji Upravni odbor ima minimum 2/3 mladih od 15 do 30 godina

 

Koje aktivnosti podržavamo?

Teme vaših #ŠtaNamTeško akcija mogu biti zaista raznovrsne. Akcije mogu biti ekološke, obrazovne, socijalne, tj. posebno usmerene ugroženim grupama ljudi, zatim renoviranje, kampanje, kulturni programi.

Bitno je da vaša akcija ima smisla: bude realno ostvarljiva, rešava neki konkretan problem ili potrebu zajednice, tj. poboljšava život u vašem mestu, neprofitnog je karaktera, tj. ne koristi se za ličnu dobit i vaš tim je sprovodi volonterski, tj. dobrovoljno.

 

Evo nekih ideja šta biste sve mogli da radite/promenite u svom okruženju, tj. lokalnoj zajednici:

 • organizujte aktivnosti uređenja i renoviranja javnih prostora u mestu u kom živite - sve aktivnosti odnose se na prostore koji su javni i dostupni svima u mestu u kom živite i koji su od javnog interesa kao što su parkovi, izletišta, sportski tereni, učionice na otvorenom i drugo. Možete da organizujete akcije čišćenja, krečenja i farbanja, postavljanja mobilijara (klupe, stolovi…) i drugo.
 • organizujete akcije u cilju zaštite životne sredine - možete organizovati različite promotivne akcije čišćenja i uklanjanja otpada, sadnju drveća, postavljanja kanti za otpatke, postavljanje informativnih tabli sa porukama i uputstvima o potrebi očuvanja životne sredine; akcije i radionice reciklaže otpada…
 • promovišite međugeneracijsku saradnju - organizujte aktivnosti koje uključuju razmenu znanja i saradnju među generacijama: organizujte aktivnosti za decu osnovnoškolskog i predškolskog uzrasta ili za starije sugrađane (na primer, možete raditi razne radionice sa predškolcima, ali i angažovati roditelje da prenose svoja znanja vašim vršnjacima, kao i da vi naučite bake i deke kako da koriste kompjuter, smart telefon, korisne aplikacije i društvene mreže).
 • sprovedite različite promotivne kampanje - možete organizovati kampanje sa različitim društveno aktuelnim temama kao što su: klimatske promene, zagađenje prirodnih resursa (voda, vazduh, zemljište); promovišete zdrave i bezbedne stilove života, na primer: aktivnosti u prirodi, kampanje protiv upotrebe alkohola, duvana i psihoaktivnih supstanci, kampanje o reproduktivnom zdravlju, o bezbednosti na internetu, u saobraćaju, o prevenciji vršnjačkog nasilja i slično.
 • organizujete aktivnosti edukacije i razmene znanja i veština - pomoć u školi, učenje stranih jezika, lični razvoj (pisanje CV-ja, prezentovanje i javni nastup, liderstvo, asertivna komunikacija); digitalne veštine (zanimljive i korisne aplikacije i alati za pravljenje prezentacija, obrađivanje i editovanje videa; korišćenje Office paketa (Word-a, Excel-a, Power Point-a…) programiranje, kako pretraživati internet, kako se zaštitti od lažnih informacija na internetu…

  

Principi kojima treba da se rukovodite kada osmišljavate svoju akciju su:

 • Da su vaše aktivnosti društveno korisne
 • Da su potrebne vašoj zajednici
 • Da aktivnosti budu otvorene za sve
 • Da promovišu razumevanje, prihvatanje i jednake šanse za sve
 • Da promovišu solidarnost i humanost (prema svima a naročito prema socijalno ugroženim grupama, osobama sa invaliditetom, deci i starim licima i drugim grupama)
 • Da se potrudite da uključite osobe iz osetljivih grupa (sa teškoćama u razvoju, sa fizičkim smetnjama, iz malih i udaljenih mesta, i sl), osobe iz različitih manjinskih i etničkih grupa i različite seksualne orijentacije
 • Da se potrudite da uključite jednak broj osoba muškog i ženskog pola.

 

Ukoliko imate druge kreativne i inovativne ideje za poboljšanje života u vašoj zajednici slobodno se javite na #ŠtaNamTeško konkurs. Sve ideje su dobrodošle (posebno cenimo inovativnost), ukoliko su za dobrobit vaše zajednice ili ugroženih pojedinaca/grupa iz zajednice i neprofitnog karaktera (tj. ne služe za stvaranje novca u privatne svrhe).


Naša podrška nije samo finansijska, već želimo da vam pomognemo od samog početka i formiranja ideje do kraja njene realizacije.

 

Tu su naši mentori koji će vam pomoći da razvijete ideju i koji će vas pratiti i podržavati tokom realizacije aktivnosti i izveštavanja.

 

Kalendar aktivnosti:

 • Početak konkursa: 30. jul 2020. godine
 • Presek prvog kruga prijava: 16. avgust – rok za predaju ideja putem onlajn formulara
 • Komisija odlučuje, a ukoliko je vaša ideja odabrana za podršku, od tada ste sa dodeljenim mentorima u intenzivnom kontaktu
 • Onlajn obuka (naknadno ćemo vas obavestiti o tačnom datumu) – obavezno prisustvo jednog predstavnika ili predstavnice vašeg tima
 • Nakon završene obuke možete krenuti sa realizacijom vaših akcija

SLEDEĆI PRESEK PRIJAVA JE 11. novembra.

Poziv za prijavu projekata je otvoren u periodu od 30. jula do 1. novembra, a procena i odabir projekata će se vršiti na dve nedelje do utroška sredstava. Sve aktivnosti se moraju završiti zaključno sa 1. decembrom tekuće godine.

 

Kako da se prijavite?

 • Korak 1: Okupite vašu grupu i osmislite vašu #ŠtaNamTeško ideju
 • Korak 2: Ukoliko mislite da vam treba pomoć, javite se mentoru ili mentorki zaduženim za vaš okrug da vam pomogne da predstavite vašu ideju na najbolji način; ovaj korak nije obavezan ali vam može značiti; kontakt mentora, tj. mentorki možete naći ovde
 • Korak 3: preuzmite obrasce za prijavljivanje, popunite ih i pošaljite vašu prijavu popunjavanjem onlajn formulara uz koji ćete prikačiti i:  Dokumenta za prijavljivanje:
 1. Obrazac predloga projekta
 2. Obrazac budžeta
 3. Obrazac izjave za neformalne grupe / udruženje mladih

 

Izvor: Mladi su Zakon

 

 

Kopiraj link

Slični tekstovi

Zoom kafica - Uspešno planirajte uz Lean i Kaizen
07.10.2020.
2 min

Zoom kafica - Uspešno planirajte uz Lean i Kaizen

Predavanja
Vebinar: Eurodesk – prilike za mobilnost mladih u Evropi
05.04.2021.
1 min

Vebinar: Eurodesk – prilike za mobilnost mladih u Evropi

Predavanja
07.09.2020.
2 min

Organizacioni darvinizam – nova paradigma za ‘novu normalnost’

Predavanja