Predavanja

Seminar iz veštačke inteligencije, 19. maj 2021.

19.05.2021.
2 min

Naredni sastanak seminara biće održan onlajn u sredu, 19. maja 2021. od 19 do 20 časova.

Seminar iz veštačke inteligencije, 19. maj 2021.

Foto: Pixabay

Predavač: dr Miroslav Ćirić, dr Jelena Ignjatović, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Nišu

Apstrakt: Poslednjih decenija dešava se revizija samih osnova računarskih nauka, u okviru koje se klasične kvalitativne bulovske metode za modeliranje i analizu hardverskih i softverskih sistema intenzivno zamenjuju kvantitativnim metodama. Kvantitativni pristup omogućava analizu složenih softverskih i hardverskih sistema koji moraju ne samo da zadovoljavaju zahteve ispravnosti, već i da ispunjavaju različite kriterijume koji se tiču performansi i pouzdanosti, i takva analiza pruža detaljnije i praktičnije odgovore na različita pitanja koja se tiču funkcionisanja tih sistema.

U našim istraživanjima bavimo se jednim od najjednostavnijih kvantitativnih modela izračunavanja – kvantitativnim automatima. Oni nemaju tako veliku snagu izračunavanja kao neki drugi modeli, ali njihova snaga leži upravo u njihovoj jednostavnosti, što ih čini mnogo lakšim za implementaciju i mnogo bržim od većine drugih modela izračunavanja. Kao takvi oni imaju značajne primene u mnogim oblastima računarskih nauka, ovde ćemo posebno imati na umu primene u formalnoj verifikaciji hardverskih i softverskih sistema i u mašinskom učenju. Naša centralna tema su težinski automati and poluprstenima i njihovi posebno važni specijalni tipovi: fazi automati, madž-plus automati i težinski automati nad poljem realnih brojeva, gde su uključeni i probabilistički automati. Konkretni problemi kojima se bavimo javljaju se u skoro svakoj praktičnoj primeni automata. To su problemi upoređivanja funkcija koje ti automati izračunavaju, simuliranja jednog automata drugim i obostranog simuliranja, redukovanja broja stanja automata uz očuvanje funkcije koju taj automat izračunava, pretvaranja nedeterminističkih automata u determinističke, rekonstrukcije automata iz funkcije koju izračunava, i slično. U rešavanju ovih problema veoma uspešno koristimo oruđa koja potiču iz linearne algebre, teorije matrica i teorije relacija. U ovom predavanju predstavićemo osnovne ideje, metode i rezultate iz pomenutih istraživanja.

Registraciona forma za učesće na seminaru je dostupna ovde

Prenos seminara je dostupan i registrovanim i neregistrovanim korisnicima na sledećem linku.

 

Kopiraj link