Projekti

Konkurs za izbor Omladinskih delegata Srbije u UN 2024/25

19.06.2024.
3 min

Udruženje za Ujedinjene nacije Srbije od 2017. godine organizuje projekat „Omladinski delegati Srbije u Ujedinjenim nacijama“, koji obuhvata izbor dva omladinska delegata u Ujedinjenim nacijama i njihov aktivan rad tokom mandata od jedne godine, gde će u službenim kontaktima zastupati interese Srbije u UN i predstavljaće potrebe mladih u Srbiji.

Konkurs za izbor Omladinskih delegata Srbije u Ujedinjenim nacijama 2024/25

Uz podršku Ministarstva spoljnih poslova i Ministarstva turizma i omladine Republike Srbije uspostavljen je institucionalni okvir zvaničnog izbora mladih predstavnika i tokom prethodnih ciklusa stečena su iskustva za razvoj i održivost projekta u skladu sa relevantnim dokumentima UN i omladinske politike u Srbiji.

Partneri projekta su: Krovna organizacija mladih Srbije - KOMS, Nacionalna asocijacija kancelarija za mlade - NKZM i Omladinski savez udruženja OPENS.

Cilj projekta je podsticanje uključivanja mladih u državnu omladinsku politiku i preuzimanje društvenih obaveza, preko izražavanja interesa mladih kroz ulogu omladinskog predstavnika u državnoj delegaciji u UN, kao i kontinuirano obučavanje novih mladih lidera za promene.

Otvoren je konkurs za izbor Omladinskih delegata Srbije u Ujedinjenim nacijama za mandat 2024-2025, na koji se mogu prijaviti mladi od 19 do 27 godina, koji su državljani Republike Srbije, imaju aktivno znanje engleskog jezika, poznavanje sistema Ujedinjenih nacija, poznavanje omladinske politike u Srbiji, iskustvo u omladinskom aktivizmu, ostvaren uspeh u obrazovanju i vannastavnim aktivnostima, kao i druga dostignuća značajna za program omladinskih delegata u UN.

Prijavljivanje na javni konkurs je do 25. juna 2024. godine. Proces odabira omladinskih delegata sastojaće se iz 3 faze:

 1. javni konkurs,
 2. testiranje najbolje rangiranih na osnovu aplikacija i
 3. intervjui za najuspešnije kandidate nakon testiranja.

Proces izbora Omladinskih delegata je vrlo transparentan, jer je u sve tri faze uključeno više od 20 mladih i predstavnika različith institucija i organizacija.

Izabrana delegatkinja i delegat učestvovaće na zasedanju Generalne skupštine UN u Njujorku, Savetu za ljudska prava u Ženevi, programu "Dijalog sa mladima" u Srbiji i na drugim skupovima u zemlji i inostranstvu. Svi troškovi učešća i boravka delegata su pokriveni, a projekat finansira Ministarstvo turizma i omladine.

Više informacija možete videti na sajtu, gde se nalazi i Aplikacija.

Ko može da se prijavi na konkurs za izbor omladinskih delegata Srbije u Ujedinjenim nacijama?

Na konkurs se mogu prijaviti mladi od 19 do 27 godina, koji su državljani Republike Srbije, sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije a imaju:

 • aktivno znanje engleskog jezika,
 • dobro poznavanje omladinske politike u Srbiji,
 • poznavanje sistema Ujedinjenih nacija,
 • prethodno iskustvo u omladinskom aktivizmu,
 • ostvaren uspeh u obrazovanju i redovno ispunjavanje obaveza tokom školovanja,
 • postignute rezultate u vannastavnim aktivnostima,
 • druga dostignuća značajna za program omladinskih delegata u UN.

Važne napomene

 • Zbog principa jednakih šansi, na konkurs ne mogu da se prijave mladi koji su se već dva puta prijavljivali prethodnih godina, kao i mladi koji su uključeni u pripremu projekta i koji su članovi izvršnih organa nosioca projekta i partnerskih organizacija.
 • Na konkursu ne mogu učestvovati službenici diplomatsko-konzularnih predstavništava drugih zemalja i međunarodnih organizacija.
 • AI-generisani i kopirani (plagijati) odgovori na esejska pitanja u aplikacionom formularu neće biti prihvaćeni.
Kopiraj link