Projekti

Konkurs za realizaciju i finansiranje volonterskih projekata Vikimedije Srbije 2021.

14.07.2020.
2 min

Vikimedija Srbije raspisuje konkurs za realizaciju i finansiranje volonterskih projekata u domenu obrazovanja, saradnje sa institucijama kulture i volontiranja.

 

Wikimedia

 

Konkurs traje od 10. jula do 10. avgusta 2020. i otvoren je za sve pojedince, predstavnike organizacija, institucija kulture i obrazovanja.

 

Oblasti konkursa u okviru kojih možete konkurisati:

  • Obrazovanje ​ – u okviru ove teme radi se na ostvarivanju saradnje sa školama i fakultetima u pogledu implementacije obrazovnih projekata Vikimedije Srbije u pomenutim institucijama.
  • Saradnja sa institucijama kulture i institucijama od javnog značaja (GLAM institucijama) – u okviru ove teme potrebno je ostvariti dvosmernu saradnju sa pomenutim institucijama. Pod tim se može podrazumevati digitalizacija i oslobađanje materijala koje institucija poseduje ili neki drugi vid saradnje.
  • Podsticanje volontiranja je tema koja je stalno aktuelna u Vikimediji Srbije imajući u vidu da je udruženje pre svega volonterske orijentacije.
  • Aktiviranje Vikipedijinih sestrinskih projekata među kojima su Vikirečnik, Vikicitati, Vikizvornik, Vikiknjige i sl.
  • Povećanje raznolikosti ​ u okviru projekata. Pod ovim se podrazumeva povećanje zastupljenosti urednica na projektima, povećavanje sadržaja o ženama i ostalim rodnim kategorijama, kao i o osetljivim grupama u društvu poput LGBT+ populacije, osoba sa poteškoćama u razvoju ili marginalizovanih grupa i nacionalnih manjina.

 

Predloge mogu podneti svi zainteresovani pojedinci, predstavnici udruženja i dobrovoljci čiji se ciljevi poklapaju sa ciljevima Vikimedije Srbije. Prijavni formular možete preuzeti​ ovde. Potrebno je da preuzmete formular i pošaljete ga na kancelarija@vikimedija.org.

 

VAŽNO: Obrazac se ne popunjava onlajn.

 

Podnosioci projekata mogu da podnesu više od jednog predloga. Imajte u vidu da podržavamo projekte u iznosima od 100 do 5000 evra. Prednost će imati inovativni projekti sa originalnim i svežim idejama, kao i dobro obrazloženim budžetom.

 

Više informacija o konkursu možete pronaći na ovom linku.

 

Za sve dodatne informacije obratite nam se putem elektronske pošte ili na broj telefona: 060/74-54-773 (Ivana Madžarević, menadžer projekata i zajednice).

 

 

 

Kopiraj link