Projekti

Konkurs za realizaciju i finansiranje volonterskih projekata Vikimedije Srbije 2024.

07.09.2023.
1 min

Vikimedija Srbije raspisuje konkurs za realizaciju i finansiranje volonterskih projekata u domenima obrazovanja, saradnje sa institucijama kulture, povećanje raznolikosti, volontiranja, aktiviranja Vikipedijinih sestrinskih projekata i ostvarivanje regionalne saradnje u okviru Vikimedijinih afilijacija. Konkurs traje do 4. oktobra 2023. i otvoren je za sve pojedince, predstavnike organizacija, institucija kulture i obrazovanja.

Konkurs za realizaciju i finansiranje volonterskih projekata Vikimedije Srbije 2024.

Vikimedija Srbije je neprofitna, nevladina organizacija koja radi na oslobađanju i digitalizaciji kulturno-istorijskih sadržaja, sakupljanju fotografija i drugog multimedijalnog sadržaja i promovisanju ideje o sakupljanju i deljenju slobodnog znanja. Svrha ovog poziva jeste podsticanje mladih ali i iskusnih entuzijasta da implementiraju Vikimedijine projekte u cilju promovisanja slobodnog znanja. 

Pozivaju se svi zainteresovani koji žele da rade na doprinosu Vikimedijinim projektima kroz dvosmerne saradnje sa institucijama kulture, obrazovnim ustanovama, kao i organizacijama koje se bave sličnim delatnostima, da predstave svoju ideju i dobiju šansu da je realizuju tokom 2024. Detalji konkursa nalaze se na sajtu Vikimedije Srbije.

Iskustvo u pisanju i realizaciji projekata nije neophodno. Sve predloge treba dostaviti do 4. oktobra 2023. na kancelarija@vikimedija.org. Prijavni formular možete preuzeti ovde

Kopiraj link