Projekti

Novo kulturno naselje otvara poziv za umetnike i radnike u kulturi!

26.10.2021.
2 min

Novo kulturno naselje ove godine otvara novi program podrške novosadskim umetnicima, radnicima u kulturi, menadžerima i producentima.

Novo kulturno naselje otvara poziv za umetnike i radnike u kulturi!

Projekat BSI (Building Solidarity Infrastructures) podrazumeva različite vebinare i konsultacije sa lokalnim i inostranim stručnim licima iz različitih umetničkih disciplina, sa ciljem da se učesnicima pruži asistencija u formiranju CV/Portfolija, načinima komunikacije sa kustosima i donatorima, a biće predstavljen i značaj adekvatnog dokumentovanja umetničkog dela i povezivanja sa umetničkim institucijama.

Ideja je da se u vreme ograničenih mogućnosti i resursa, neizvesne održivosti bilo kakvog posla, pa tako i umetničke producije, umetnicima omogući da pre svega razviju postojeće sposobnosti, ali i nove, u smislu prezentacije svoje prakse. Kroz seriju onlajn sastanaka u periodu od kraja novembra 2021. do januara 2022. godine učesnici programa će steći praktične veštine i zajednički raditi na probnom projektu koji će biti rezultat nastale ideje i njenog razvijanja sa članovima lokalne zajednice.

Ovaj program je još jedan način na koji Novo kulturno naselje pokušava da deluje na razvoj kulturne scene grada Novog Sada. Kroz godine rada, organizacija je stekla značajno iskustvo u radu sa umetnicima, u kulturnoj produkciji i kustoskom radu, ali i stekla mrežu saradnika širom Evrope. Smatramo da domaća scena obiluje izuzetnim pojedincima i kolektivima koji su u rangu sa evropskim i svetskim standardima. Ono što BSI nudi su veštine predstavljanja umetničkog dela, obaveštenost o mogućnostima, trendovima i tokovima umetničke prakse, razumevanje načina pozicioniranja i veće vidljivosti na međunarodnoj umetničkoj mapi.

Poziv je otvoren do 20.11.2021. i za učešće se mogu prijaviti svi zainteresovani umetnici, menadžeri u kulturi, producenti i ostali akteri umetničke scene Novog Sada.

Program će trajati do kraja januara, kada će probni projekat biti i izveden i predstavljen široj zajednici.

Udruženje Novo kulturno naselje je u sklopu inicijative za osnivanje Kulturnog centra na Novom naselju, od 2014. do danas uspešno realizovalo 18 festivala, preko 1100 edukativnih i umetničkih radionica i događaja, volonterskih i humanitarnih akcija, nekolicinu međunarodnih projekata, akcija ozelenjavanja i čišćenja i brojne druge aktivnosti.

Projekat BSI je podržan od strane Internacionalne Fondacije „Relief Fund” za organizacije u kulturi i obrazovanju Saveznog Ministarstva spoljnih poslova Nemačke, Gete Instituta i drugih partnera. Više o programu na: www.goethe.de/relieffund.

Za sva ostala pitanja, možete se obratiti na adresu novokulturnonaselje@gmail.com.

Kopiraj link