Projekti

Poziv za dodelu grantova za istraživačke projekte [Dijalog promena]

26.11.2021.
4 min

Bavite se istraživanjima? Odlični ste u analizama i dobro se snalazite sa obradom podataka? Voljni ste da svojom ekspertizom doprinesete radu organizacija civilnog društva (OCD)?

Poziv za dodelu grantova za istraživačke projekte [Dijalog promena]

Foto: Startuj.infostud.com (Shutterstock)

Ukoliko je odgovor na navedena pitanja da, prijavite se na:

Program podrške istraživačima koji Beogradska otvorena škola sprovodi u okviru projekta „Dijalog promena", a koji je osmišljen da doprinese ostvarivanju pozitivnih efekata saradnje između istraživača i OCD.

Šta podrazumeva program podrške istraživačima?

Program podrške istraživačima podrazumeva finansijsku podršku za sprovođenje istraživačkog projekta u iznosu od 2.500,00 €.

Tematske oblasti za istraživačke projekte

Podnosioci predloga istraživačkih projekata mogu da kandiduju predloge projekata u okviru sledećih tematskih oblasti:

  • Podrška demokratskom razvoju;
  • Unapređenje i zaštita ljudskih prava;
  • Razvoj lokalne zajednice;
  • Zaštita i unapređenje životne sredine i klimatske promene;
  • Unapređivanje zapošljivosti;
  • Socijalna uključenost osetljivih grupa, i
  • Druge oblasti od značaja za zajednicu, a u kojima se ostvaruju ciljevi i očekivani rezultati Programa podrške istraživačima. 

Kompletan poziv sa svim neophodnim informacijama i konkursnom dokumentacijom možete pronaći u Smernicama za podnošenje istraživačkih projekata.

Ko može da se prijavi?

Poziv je namenjen isključivo pojedincima za sprovođenje istraživanja u definisanim tematskim oblastima.

Istraživači mogu predlagati projekte isključivo samostalno.

Nosilac istraživačkog projekta ne može biti organizacija civilnog društva ili međunarodna organizacija, kao ni obrazovna ustanova, organ državne uprave, medij, niti bilo koje pravno lice koje je profitnog karaktera (kompanija, akcionarska društva i slično).

Kako se prijaviti?

Podnošenje predloga istraživačkih projekata za učešće na Programu podrške „Dijalog promena“ se vrši isključivo elektronskim putem preko onlajn platforme kojoj možete pristupiti ovde.

Obavezna dokumentacija za prijavu sastoji se iz:

  • Popunjenog prijavnog formulara koji možete preuzeti ovde,
  •  Radne biografije podnosioca istraživačkog projekta.

Rok za podnošenje istraživačkih projekata 

Konkurs za podnošenje istraživačkih projekata je stalno otvoren do 30. marta 2022. godine do 15:00 časova.

Prijavite se!

Povratna informacija o statusu prijave

Beogradska otvorena škola obavestiće podnosioca istraživačkog projekta o statusu prijave u roku od 60 dana od dana prispeća predloga istraživačkog projekta.

Želite da čujete više o pozivu?

Beogradska otvorena škola organizuje info sesiju za sve zainteresovane putem ZOOM platforme, 19. novembra u 12:00 časova u vezi dodatnih informacija o Programu podrške istraživačima.

Da biste učestvovali na sasetanku, potrebno je da imate instaliranu ZOOM aplikaciju i registrovan nalog, kao i da se prijavite putem sledećeg linka.

Do tada, možete se obratiti putem imejla dijalogpromena@bos.rs.

„Dijalog promena" je projekat koji je usmeren ka poboljšanju praksi i pristupa dijalogu između predstavnika civilnog društva i javnih vlasti u cilju rešavanja problema u zajednici i unapređenju javnih politika. U naredne tri godine biće finansijski podržano 40 udruženja i 30 istraživača, a kroz mentorsku podršku će više od 100 predstavnika udruženja i 60 predstavnika lokalnih samouprava i ministarstava Vlade Republike Srbije biti osnaženo za učešće u dijalogu za rešavanje konkretnih problema i podršku reformama u procesu evropskih integracija.

Projekat je podržan od strane Evropske unije i biće realizovan u periodu od 2021. do 2023. godine. Projekat se realizuje u partnerstvu sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, Republičkim sekretarijatom za javne politike, Centrom za javne politike EU Univerziteta u Beogradu, Olof Palme Centrom, kao i sa Uredom za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Za više informacija o projektu možete posetiti zvaničan sajt dijalogpromena.bos.rs.

Kopiraj link