Projekti

Poziv za dostavljanje predloga projekata za realizaciju kulturnih i umetničkih projekata

14.11.2023.
2 min

U okviru projekta Kultura za demokratiju, Hartefakt je raspisao novi poziv za dostavljanje predloga projekata za realizaciju kulturnih i umetničkih projekata.

Poziv za dostavljanje predloga projekata za realizaciju kulturnih i umetničkih projekata

Projekat Kultura za demokratiju je prva sveobuhvatna, dugoročna intervencija u oblasti kulture i umetnosti u Srbiji podržana od strane Vlade Švajcarske. Cilj poziva je da podrži realizaciju kulturnih i umetničkih projekata i aktivnosti koje su relevantne kako za razvoj različitih kulturno-umetničkih praksi nezavisnog umetničkog i kulturnog sektora tako i za razvoj društva i lokalnih zajednica.

Projekat Kultura za demokratiju se fokusira na nezavisne kulturne aktere na lokalnom nivou u Srbiji imajući u vidu evidentan nedostatak podrške sa kojom se oni suočavaju. Projekat pruža podršku nezavisnoj kulturnoj sceni u Srbiji da, koristeći kulturu i umetnost, podstiče kritičko i kreativno razmišljanje na društvene teme koje su od važnosti za lokalne zajednice. Takođe, projekat podstiče saradnju aktera na nezavisnoj kulturnoj sceni kreirajući na taj način prostor za promociju pluralističkih vrednosti i interkulturalnog dijaloga u Srbiji.

Poziv je otvoren za dostavljanje projektnih predloga koji se fokusiraju na različite oblasti savremenog kulturnog i umetničkog stvaralaštva: izvođačke umetnosti, vizuelne umetnosti, književnost, muzika, audiovizuelna umetnost, strip, fotografija, dizajn, kulturna politika i menadžment.

Na poziv mogu da se prijave kulturne i umetničke organizacije, umetnički kolektivi i inicijative, organizacije civilnog društva koje realizuju kulturne i umetničke aktivnosti, iako im ovo nije primarna oblast delovanja, druga pravna lica koja su aktivna u umetnosti i kulturi koja su registrovana na teritoriji Republike Srbije.

Rok za podnošenje aplikacija je: 01. decembar 2023. godine u 17h.

Popunjeni formulari za projektne predloge podnose se preko Hartefaktovog onlajn sistema za apliciranje. Prijave dostavljene običnom ili elektronskom poštom neće biti prihvaćene.

Detaljne informacije o pozivu, instrukcije za onlajn apliciranje kao i aplikacioni formulari mogu se preuzeti na sajtu heartefact.org (izbornik Fond – opcija Granting – podopcija Grantovi za kulturne i umetničke projekte).

Za pomoć pri apliciranju, dodatna pitanja i nedoumice, zainteresovani aplikanti mogu nam pisati na: cfdproject@heartefact.org

 

Kopiraj link

Slični tekstovi

Yard Sale 2022
17.05.2022.
3 min

Yard Sale 2022

Projekti
Otvoren poziv za podnošenje projektnih ideja 2024/2025
13.05.2024.
5 min

Otvoren poziv za podnošenje projektnih ideja 2024/2025

Projekti
Otvoren poziv za učešće u umetničkom projektu "Svi u akciji!"
24.02.2022.
2 min

Otvoren poziv za učešće u umetničkom projektu "Svi u akciji!"

Projekti