Projekti

Predstavljanje Izveštaja o primeni Rodno odgovornog budžetiranja u Gradu Novom Sadu

21.02.2022.
2 min

Pozivamo medije, predstavnice i predstavnike lokalne samouprave, organizacije civilnog društva, pojedinke i pojedince da prisustvuju predstavljanju Izveštaja koji je rezultat projekta „Budžet po meri građanki - Ka sprovođenju politika rodne ravnopravnosti u Gradu Novom Sadu“. 

Predstavljanje Izveštaja o primeni Rodno odgovornog budžetiranja u Gradu Novom Sadu

Foto: Startuj.infostud.com (Shutterstock)

Izveštaj će biti predstavljen u petak 25.02. od 15h na Zoom platformi!

Link za registraciju: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYsduCgrTsvHNN_b4bbOY8aZ6ApnopD0xyB

Cilj izveštaja je da unapredi transparetnost primene rodno odgovornog budžetiranja u Gradu Novom Sadu i doprinese uspostavljanju prakse konsultacija sa ciljnim grupama (ženama) prilikom kreiranja mera i planiranja usluga.

Aktivnosti u okviru ovog projekta koje su uključivale:

  • Mapiranje i konsultacije sa lokalnim ženskim organizacijama u oblasti participacije u kreiranju i praćenju primene lokalnih politika i budžeta,
  • Praćenje primene rodno odgovornog budžetiranja u Gradu Novom Sadu kroz rodnu analizu budžeta grada,
  • Rodna budžetska analiza usluga koje Grad pruža ranjivim grupama žena, konkretno, ženama u situaciji nasilja, Romkinjama, ženama sa invaliditetom i ženama koje žive same sa decom;
  • Organizovanje konsultacija sa građanima i građankama uključujući i rodnu analizu potreba ranjivih grupa.

Ovim projektom Gender Knowledge Hub (Kuća rodnih znanja i politika) nastojao je da unapredi transparentnost primene rodno odgovornog budžetiranja u Novom Sadu, kao i informisanost i uključenost ženskih organizacija u ovaj proces. 

Takođe, cilj je bio i unapređenje saradnje civilnog društva i lokalne samouprave u oblasti rodno odgovornog budžetiranja i doprinos efikasnijem sprovođenju politika rodne ravnopravnosti na nivou Grada.

Sprovođenje projekta „Budžet po meri građanki – Ka sprovođenju politika rodne ravnopravnosti u Gradu Novom Sadu“ predstavlja deo Programa malih grantova za organizacije civilnog društva za praćenje reforme javne uprave na lokalnom nivou u okviru Projekta osnaživanja civilnog društva Zapadnog Balkana za reformisanu javnu upravu – WeBER 2.0, koji finansira Evropska unija. 

WeBER 2.0 projekat sprovodi Centar za evropske politike – CEP (Srbija), u svojstvu vodećeg partnera na projektu. 

Kopiraj link

Slični tekstovi

Projekat: „Omladinski delegati Srbije u Ujedinjenim nacijama“
18.06.2021.
2 min

Projekat: „Omladinski delegati Srbije u Ujedinjenim nacijama“

Projekti
Poziv za učesnike/ce treninga u sklopu projekta “From Youth Participation Towards Improved Social Inclusion Policies” 2021.
14.05.2021.
2 min

Poziv za učesnike/ce treninga u sklopu projekta “From Youth Participation Towards Improved Social Inclusion Policies” 2021.

Projekti
Otvoren novi poziv za startap program Raising Starts
30.11.2021.
3 min

Otvoren novi poziv za startap program Raising Starts

Projekti