Projekti

Projekat Kultura za demokratiju: otvoren novi poziv za finansiranje

15.05.2023.
2 min

U okviru projekta Kultura za demokratiju raspisan je novi poziv za podnošenje prijava za finansiranje programskih i organizacionih aktivnosti kulturnih i umetničkih organizacija. Kroz projekat Kultura za demokratiju biće pružena podrška nezavisnoj kulturnoj sceni u Srbiji da podstakne kritičko i kreativno razmišljanje na društvene teme koje su od važnosti za razvoj lokalnih zajednica.

Projekat Kultura za demokratiju: otvoren novi poziv za finansiranje

Otvoreni poziv raspisan je u okviru grant sheme za finansiranje obuke na poslu i podizanje kapaciteta organizacija i pojedinaca u oblasti kulture i umetnosti – job shadowing.

Poziv ima za cilj da izgradi kapacitete kulturnih i umetničkih profesionalaca u Srbiji kroz obezbeđivanje grantova za obuku na poslu i/ili stažiranje. Job shadowing može biti realizovan kroz dva osnovna modela:

  1. model stažiranje koji je otvoren za manje iskusne kulturne radnike/ce iz Srbije (kandidate/kinje) koji/e će steći važno radno iskustvo od host organizacije i njenih zaposlenih,
  2. model obuke na poslu u okviru koga host organizacija angažuje eksperta_tkinju koji_a može doprineti kvalitetnijem i efikasnijem radu organizacije i njenih zaposlenih kroz razmenu znanja i iskustva.

Aplikacije se mogu podneti do 18.05.2023 na grants@heartefact.org, dok se za pomoć pri apliciranju, dodatna pitanja i nedoumice možete obratiti timu projekta Kultura za demokratiju na cfdproject@heartefact.org. Više informacija o raspisanim pozivima i uslovima za apliciranje možete pronaći na ovom sajtu.

Projekat Kultura za demokratiju ima za cilj da doprinese jačanju nezavisnog kulturnog sektora kako bi isti doprineo većoj društvenoj koheziji i toleranciji na lokalnom nivou. Prva faza projekta traje od oktobra 2021. godine do februara 2025. i podržava ga Vlada Švajcarske u iznosu od 970.000 EUR, a sprovodi Hartefakt fond.

Kopiraj link

Slični tekstovi

BOLD Small Grants - konkurs je otvoren od 20. marta do 20. aprila
10.04.2024.
3 min

BOLD Small Grants - konkurs je otvoren od 20. marta do 20. aprila

Projekti
Zajedno za pobedu: Dani Sporta spajaju srca i sport
15.05.2024.
3 min

Zajedno za pobedu: Dani Sporta spajaju srca i sport

Projekti
Konkurs i Open day za besplatnu Akademiju preduzetništva
11.12.2023.
2 min

Konkurs i Open day za besplatnu Akademiju preduzetništva

Projekti