Projekti

Vruća stolica - oživi „Iskru svoje karijere”

15.05.2023.
4 min

FON-ov centar za razvoj karijere je neprofitna studentska organizaciju koja pruža mogućnost za razvoj, implementaciju i usavršavanje stvaralačkog, preduzetničkog i naučnog potencijala studenata Fakulteta organizacionih nauka kao budućih stručnjaka iz oblasti menadžmenta i informacionih tehnologija kroz saradnju sa privrednim, naučnim, državnim i drugim institucijama, kao i istaknutim pojedincima i ekspertima.

Vruća stolica

Jedan od pet projekata koje organizujemo svake godine je VRUĆA STOLICA, koji spaja ugledne kompanije i ambiciozne studente, gde studenti imaju jedinstvenu priliku da se upoznaju sa procesom selekcije i regrutacije prilikom zapošljavanja, ali i edukuju iz oblasti biznisa i svim aktuelnim i značajnim temama u poslovnom svetu. 

Pored toga, projekat je tu da studente podstakne na razmišljanje o svom ličnom i karijernom razvoju i motiviše ih da samostalno kreiraju i upravljaju svojim životnim ambicijama, a naš glavni cilj je da Vruća stolica svakog delegata podrži da oživi „Iskru svoje karijere”.

Prijave za projekat se nalaze ovde.

Ove godine se projekat se sastoji iz dva dela:

SCENA POD REFLEKTORIMA - 17. maj

Na ovom delu projekta će nekoliko istaknutih predavača iz različitih sfera preneti svoja bogata znanja i iskustva na studente. 

Svaki govornik će imati priliku da, kroz 20 do 30 minuta, iz svog ugla predstavi ulogu i značaj rada na izgradnji ličnosti, kao i istrajnosti, discipline, motivacije i podrške na putu ličnog i profesionalnog razvoja. Predavanja su organizivana po principu TED govora. 

Istakli bismo značaj ovog dela projekta jer danas, kada smo svi preplavljeni različitim informacijama, teško je izabrati i slediti pravi put. Pogotovo se sa tim problemom susreću studenti koji pokušavaju da nakon završenih studija započnu svoj karijerni put.

Kako smo i mi sami studenti, te najbolje možemo sve prethodno rečeno razumeti, shvatamo kolika je potreba da se studentima prikaže celokupna priča, sve što može predstavljati prepreku za napredak, što može demotivisati i sprečiti nas u tome da napredujemo.

EDUKATIVNI DEO PROJEKTA - 20. maj

Edukativni deo projekta će se sastojati iz tri celine: 

I TRI RADIONICE: 

  1. „Korporacija” - kompanija NIS 
  2. „Preduzetništvo” - CEO kompanije Four Winds, Ognjen Vuković 
  3. „CV i Motivaciono pismo” - kompanija Global Study 

Na spomenutim radionicama, naši delegati će imati priliku da čuju dve suprotstavljene strane(korporacija i preduzetništvo) i nakon projekta i stečenog novog znanja udluče na koji način će usmeriti svoj karijerni put.

Takođe, na trećoj radionici će naši studenti saznati na koje načine mogu poboljšati svoj CV i motivaciono pismo, šta moraju izbegavati i šta ne smeju izostaviti. Ovo je jedan vid pripreme za ostatak ovog dela projekta.

II SAJAM KOMPANIJA: 

Svi delegati će imati priliku da se bolje upoznaju sa partnerima na ovom projektu. Studenti dobijaju šansu da postave pitanja i saznaju sve što ih zanima o nekim od najvećih i najuspešnijih kompanija na našem tržištu. 

III SIMULACIJE INTERVUA ZA POSAO: 

Predstavljaće sjajnu mogućnost da delegati iskuse kako je izgleda prvi razgovor za posao. Svaki učesnik koji se prijavi za ovaj deo projekta, imaće priliku da u periodu od 15 minuta razgovara sa HR predstavnicima kompanija i potrudi se da ostavi što bolji utisak! 

Predstavnici kompanija će imati CV svakog delegata, te će znati šta su interesovanja studenata. Simulacije su najbolja prilika da studenti dobiju potencijalnu praksu u nekoj od najvećih i najuspešnijih kompanija na našim prostorima, ukoliko iskoriste priliku i dobro se pokažu na intervjuu.

Sa završetkom ovog dela projekta, zaokružićemo jednu celinu utisaka, iskustava i novih znanja, a naši delegati će, nakon „oživljene iskre”, spremnije i odlučnije praviti dalje korake u svojoj karijeri.

Prijave za projekat se nalaze ovde.

Kopiraj link