Radionice

Otvorena dodatna dva termina za Design Thinking radionicu

04.08.2022.
1 min

Zbog velikog interesovanja i pristiglog broja kvalitetnih prijava, odlučili smo da otvorimo dodatna dva termina za Design Thinking radionicu.

Otvorena dodatna dva termina za Design Thinking radionicu

Foto: Smart Kolektiv

Jednodnevnu radionicu za mlade, koja se bavi uvođenjem inovativnih pristupa u rešavanje problema u lokalnoj zajednici, ponovićemo u online formatu dodatno dva puta, 10. i 15. avgusta u 15h na Zoomu.

Radionica je namenjena mladima koji žele da preduzmu konkretne akcije u rešavanju izazova u svojoj društvenoj sredini.

Cilj radionice je da učesnike/ce upozna sa osnovama korišćenja Design Thinking (DT) metodologije kako bi bolje razumeli svoje korisnike i definisali nove usluge i aktivnosti i tako bolje odgovorili na potrebe zajednice i krajnjih korisnika.

Prijavljivanje je otvoreno do 08. avgusta putem link-a.

Agendu sa okvirnom satnicom možete videti na ovom linku.

Kopiraj link