Takmičenja

„Aforizmi i aforističari 21“

29.07.2021.
2 min

Izdavačka kuća „Alma“ priprema zbornik „Aforizmi i aforističari 21“.

„Aforizmi i aforističari 21“

Foto: Pixabay

Zbornik se sastoji iz tri dela.

U prvom delu se objavljuju aforizmi koji nisu publikovani u autorskim knjigama. Ne smeta ukoliko su već objavljeni u časopisima i dnevnim listovima, štampanim ili elektronskim, na društvenim mrežama, blogovima i sl. Šalje se do 80 aforizama. Aforizme ne treba „lomiti“, odnosno prebacivati deo aforizma u sledeći red korišćenjem tastera enter. Taster enter treba pritisnuti tek na kraju aforizma kako bi svaki aforizam bio jedan paragraf. Aforizmi se kucaju u Vordu, jedan ispod drugog, bez razmaka.

U drugom delu se predstavljaju objavljene knjige aforizama. Šalje se do 70 aforizama (iz jedne knjige). Aforizme ne treba „lomiti“, odnosno prebacivati deo aforizma u sledeći red korišćenjem tastera enter. Taster enter treba pritisnuti tek na kraju aforizma kako bi svaki aforizam bio jedan paragraf. Aforizmi se kucaju u Vordu, jedan ispod drugog, bez razmaka. Potrebno je navesti osnovne podatke o knjizi (autor, naziv knjige, izdavač, grad, godina objavljivanja). Predstavićemo sve knjige, bez obzira na godinu objavljivanja, koje već nisu predstavljene u nekom od dvadeset prethodnih zbornika „Aforizmi i aforističari“.

Treći deo zbornika sadrži biografije autora. Navode se osnovni biografski i bibliografski podaci. Nazivi objavljenih knjiga se stavljaju pod navodnike, a u zagradi se navodi godina objavljivanja.

Sve aforizme i biografiju treba poslati u jednom fajlu.

Objavljeni prilozi se ne honorišu. Autorski primerak zbornika nije predviđen.

Prilozi se šalju do 15. avgusta 2021. na adresu: alma.izdavackakuca@yahoo.com.

Kopiraj link

Slični tekstovi

Konkurs za najbolju studentsku priču
07.04.2022.
1 min

Konkurs za najbolju studentsku priču

Takmičenja
Konkurs „Šumadijskih metafora“ za 2021. godinu
11.06.2021.
1 min

Konkurs „Šumadijskih metafora“ za 2021. godinu

Takmičenja
The Nine Dots Prize
11.06.2021.
2 min

The Nine Dots Prize

Takmičenja