Takmičenja

Fondacija "Akademik Radoslav K. Anđus" raspisuje konkurs

11.06.2021.
1 min

Fondacija "Akademik Radoslav K. Anđus" raspisuje konkurs za dodelu Nagrade za naučnu publikaciju mladog istraživača iz oblasti fiziologije i/ili biofizike za 2019/20 godinu.

 

Fondacija dodeljuje nagradeFoto: by Scott Graham on Unsplash

Uslovi 

  1. Istraživač ne može biti stariji od 35 godina.
  2. Istraživač treba da bude prvi ili jedini autor publikacije.
  3. Publikovan naučni rad mora biti urađen u domaćim institucijama (ovaj i samo ovaj podatak se potvrđuje propratnim pismom).
  4. Uzimaće se u obzir radovi publikovani (ili prihvaćeni za štampu) u 2019. i 2020. godini.
  5. Posebno će se ceniti radovi u kojima se biofizički metod primenjuje u istraživanjima u fiziologiji.

 

Kopije radova sa pratećim pismom u zatvorenoj koverti poslati na adresu prof. dr Pavle R. Anđus Studentski trg 12-16, Pf 52 11001 Beograd sa naznakom: ZA NAGRADU FONDA ili u pdf verziji (rad i pismo sa potpisom) na e-adresu: pandjus@bio.bg.ac.rs .

 

Konkurs je otvoren do 15. decembra 2020. godine.

 

 

Kopiraj link

Slični tekstovi

Desall - New product design contest by Domus Line
11.06.2021.
1 min

Desall - New product design contest by Domus Line

Takmičenja
Nagradni konkurs „Mladi u doba korone”
11.01.2022.
3 min

Nagradni konkurs „Mladi u doba korone”

Takmičenja
Konkurs za nagradu „Miša Cvetanović“
17.09.2021.
1 min

Konkurs za nagradu „Miša Cvetanović“

Takmičenja