Takmičenja

Godišnja nagrada "Dr Zoran Điniđić" za mlade naučnike i istraživače za 2020. godinu

11.06.2021.
4 min

Univerzitet u Novom Sadu objavio je javni konkurs za predlaganje kandidata za godišnju nagradu „Dr Zoran Đinđić za mladog naučnika i istraživača“ za 2020. godinu.

 

Godišnja nagrada

Foto: Unsplash

I Osnovni podaci

Godišnje nagrade „Dr Zoran Đinđić“ za mlade naučnike i istraživače se dodeljuju najboljim mladim naučnicima i istraživačima sa teritorije AP Vojvodine. Nagrade se dodeljuju jednom godišnje za školsku godinu koja prethodi raspisivanju konkursa. Za izuzetne rezultate u oblasti nauke i istraživačkog rada Odbor predlaže dodeljivanje prve, druge i treće nagrade. Dobitnicima Nagrada dodeljuje se Diploma i Novčana nagrada.

 

II Uslovi korišćenja

Kandidate za Nagrade predlažu akreditovane naučnoistraživačke organizacije sa sedištem na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine.

 

Kandidati za Nagradu moraju da ispunjavaju sledeće uslove:

 1. da su državljani Republike Srbije,
 2. da su u radnom odnosu u akreditovanim naučnoistraživačkim organizacijama sa sedištem na teritoriji APV,
 3. da danom isteka roka Javnog konkursa za predlaganje kandidata za Nagrade nisu navršili 35 godina života,
 4. da imaju karton naučno-istraživačkog radnika u bazi podataka Pokrajinske vlade AP Vojvodine,
 5. da prethodno nisu bili dobitnici ove Nagrade. Predlozi za kandidate za dodelu Nagrade podnose se Odboru za dodelu Nagrade

Odbor vrši izbor između kandidata.

Najmanje 50% sredstava od dobijene prve, druge i treće Novčane nagrade.

 

Dobitnici moraju koristiti za neku od sledećih namena:

 • naučno usavršavanje u zemlji i inostranstvu,
 • učešće na naučnim skupovima sa radom,
 • nabavku naučne literature ili nabavku opreme.

 

III Potrebna dokumentacija

Naučnoistraživačke organizacije koje predlažu kandidate za Nagradu podnose sledeću dokumentaciju:

 1. obrazloženu odluku o utvrđivanju predloga kandidata sa mišljenjem o predloženom kandidatu,
 2. prijavu kandidata na Obrascu broj 1, potpisanu od strane organa poslovođenja i kandidata,
 3. spisak objavljenih naučnih radova prema Scopus-u i impakt faktorima i pozicijom oblasti u Kobsonu, a prema bazama podataka Web of Science i Scopus, i podacima o ostvarenim rezultatima rada i usavršavanja u školskoj godini koja prethodi raspisivanju Konkursa, sa paginacijom u navedenom periodu,
 4. radove objavljene u školskoj godini za koju se dodeljuju Nagrade ili koji nose paginaciju te godine,
 5. plan naučnoistraživačkog rada kandidata u narednim godinama,
 6. fotokopiju uverenja o državljanstvu Republike Srbije,
 7. fotokopiju lične karte,
 8. potvrdu o radnom odnosu u akreditovanim naučnoistraživačkim organizacijama sa sedištem na teritoriji APV,
 9. fotokopiju kartona naučnog radnika,
 10. saglasnost za prikupljanje i obradu podataka o ličnosti na Obrascu broj 2, potpisanu od strane kandidata.

Prilikom prikupljanja dokumentacije obavezno konsultovati član 6 Pravilnika o kriterijumima i merilima za realizaciju Godišnjih nagrada „Dr Zoran Đinđić“ za mlade naučnike i istraživače: link.

Dokumentacija za učešće na konkursu dostavlja se na adresu:

Univerzitet u Novom Sadu,

Dr Zorana Đinđića 1,

21000 Novi Sad

sa naznakom: za Nagrade „Dr Zoran Đinđić“ za mlade naučnike i istraživače.

Poziv za predlaganje kandidata je otvoren do 27. novembra 2020. godine. Neblagovremene, nepotpune i nedozvoljene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Kontakt osoba: Sanja Subotić-Gantar (telefon: 021 485‐2043, e‐mail: sanja.gantar@uns.ac.rs).

 

 

Kopiraj link

Slični tekstovi

Pokretači promena 2020
11.06.2021.
6 min

Pokretači promena 2020

Takmičenja
Otvoren muzički konkurs za novu Femiksetu
11.06.2021.
4 min

Otvoren muzički konkurs za novu Femiksetu

Takmičenja
Konkurs za najbolje pesme i priče
11.06.2021.
1 min

Konkurs za najbolje pesme i priče

Takmičenja