Takmičenja

Izazov za inovacije - smanjenje zagađenja vazduha u Srbiji i poboljšanje kvaliteta vazduha

11.06.2021.
4 min

UNDP Srbija, u saradnji sa UNICEF-om i SZO, objavio je konkurs Izazov za inovacije za predloge inovativnih proizvode i tehnoloških rešenja za smanjenje zagađenja vazduha u Srbiji i poboljšanje kvaliteta vazduha.

 

Izazov za inovacije

Foto: Unicef 

UNICEF u okviru izazova za inovacije poseban fokus stavlja na rešenja usredsređena na ublažavanje/smanjenje uticaja zagađenja vazduha na decu.   

 

Kategorija pod brojem 5, za razliku od prve četiri kategorije prihvata i individualne prijave, i posebno je namenjena mladima, studentima, nevladinim  organizacijama i privatnom sektoru.

 

Takođe je važno da rešenja predložena u ovoj kategoriji budu usklađena sa principima digitalnog razvoja koje je usvojio UNICEF, uključujući principe otvorenog koda.

 

Izloženost zagađenju vazduha ima ozbiljne negativne posledice na ljudsko zdravlje, dužinu i kvalitet života. Podaci Agencije za zaštitu životne sredine Srbije pokazuju da nivoi zagađenja vazduha premašuju granične vrednosti u većem broju gradova/opština, uključujući: Valjevo, Užice, Smederevo, Beograd, Pančevo, Kosjerić, Kragujevac, Kraljevo, Bor, Novi Sad, Sremsku Mitrovicu, Suboticu. Deca i mladi su posebno osetljivi na efekte zagađenja vazduha koje ugrožava njihov razvoj i fizičko i mentalno zdravlje. S druge strane, smanjenje zagađenja vazduha donosi merljive koristi.

 

Kako bismo poboljšali kvaliteta vazduha koji svi udišemo pozvana su pravna lica (osim za kategoriju br. 5 gde se primaju i individualne prijave) da predlože inovativne načine proizvodnje ili nabavke inovativnih proizvoda, tehnoloških rešenja i novih lanaca vrednosti vezanih za sledeće kategorije:

  1. Individualna ložišta (u kućama ili zgradama) unapređena u smislu smanjene emisije zagađujućih materija, efikasnijeg korišćenja energenata, multifunkcionalnosti, itd;
  2. Uređaji, softveri ili metode za praćenje kvaliteta vazduha, obradu i distribuciju podataka;
  3. Izuzetno inovativni i efikasni Uređaji za prečišćavanje vazduha (individualni ili kolektivni uređaji);
  4. Oprema ili unapređeni procesi koji doprinose smanjenju zagađenja vazduha u sledećim sektorima: saobraćaj, poljoprivreda, industrija, komunalne delatnosti (komunalna higijena javnih prostora, upravljanje otpadom itd.);
  5. Rešenja usredsređena na ublažavanje/smanjenje uticaja zagađenja vazduha na decu. Ova kategorija prihvata i individualne prijave i posebno je namenjena mladima, studentima i privatnom sektoru. Rešenja predložena u ovoj kategoriji (br. 5) moraju biti usklađena sa principima digitalnog razvoja koje je usvojio UNICEF, uključujući principe otvorenog koda (ovo se ne odnosi na ostale kategorije br. 1-4). Principe digitalnog razvoja možete pogledati ovde.

Izabranim predlozima, u zavisnosti od raspoloživog finansiranja, mogu biti ponuđeni:

  1. Nagrada za inovaciju, za posebno dobro promišljenu i zrelu projektnu ideju;
  2. Tehnička pomoć za razvijanje dobre ideje i pronalaženje finansiranja na finansijskom tržištu ili tržištu kapitala;
  3. Kapitalno sufinansiranje, za izuzetno dobro osmišljene i pripremljene ideje, koje zahtevaju minimalno angažovanje UNDP-a i koje su oslobođene finansijskog, ekološkog ili regulatornog rizika;

Pored toga, UNDP, uz podršku UNICEF i SZO, pružaće smernice i pomoć za dalji razvoj odabranih predloga, po potrebi, i promovisaće rezultate projekta kao primere dobre prakse.

 

Predstojeći rokovi su:

  • Za ranu prijavu se možete prijaviti do 20. oktobara, a za drugu fazu do 20. novembra 2020. godine.

 

Tekst poziva na engleskom jeziku možete preuzeti ovde, a formular za prijavljivanje ovde.

 

 Izvor: CZRK

Kopiraj link