Takmičenja

Konkurs za 21. Međunarodni salon stripa

10.04.2024.
3 min

Raspisan je konkurs za 21. Međunarodni salon stripa koji će se održati u Srećnoj galeriji SKC u Beogradu od 26. do 29. septembra 2024.

21. Međunarodni salon stripa

Propozicije za učesnike:

 • Kandidat šalje rad na konkurs poštom – običnom pošiljkom
 • Rad slati isključivo u dobroj kopiji obima od 1 do 4 table, A3 ili A4 formata.
 • Rad može biti delo više autora (crtač, scenarista, kolorista), s tim da crtač ne može podneti na konkurs više od jednog rada.
 • Tekst u stripu može biti na srpskom ili engleskom jeziku kao i na jezicima sa bivšeg srpskohrvatskog odnosno hrvatskosrpskog govornog područja.
 • Uz rad je obavezno poslati (na računaru ili čitko, štampanim slovima, popunjenu) PRIJAVU NA KONKURS MEĐUNARODNOG SALONA STRIPA 2024. koja se može preuzeti OVDE
 • Svaku tablu rada na poleđini označiti imenom autora, nazivom rada i rednim brojem table (primer: 1/4, 2/4, 3/4, 4/4)
  Radovi sa konkursa se ne vraćaju autorima.
 • Tema rada nije zadata konkursom ali radovi koji propagiraju rasnu, versku, nacionalnu, političku, ličnu, kao i druge vidove netrpeljivosti; radovi koji izražavaju mržnju, vređanjem, psovanjem ili na drugi način, omalovažavaju ličnosti, organizacije, stvari i pojmove; radovi koji imaju za cilj promociju delatnosti pravnih lica i propagandu ideologija pojedinih organizacija, udruženja, pokreta, terorističkih i ekstremističkih organizacija kao i radovi pornografske sadržine, neće se uzimati u razmatranje.
 • Radovi će biti žirirani za zvanične nagrade, nagrade prijatelja Salona i izložbu odabranih radova.

Prijava

Rok za slanje radova: do 10. juna 2024.

Adresa za slanje radova:

Studentski kulturni centar
SALON STRIPA
poštanski FAH 567
Kralja Milana 48
11000 Beograd
Srbija

Nagrade:

 • GRAND PRIX SALONA (uključuje novčani iznos u visini od 500 evra)
 • Nagrada za najbolje ostvarenje u domenu klasičnog strip jezika
 • Nagrada za najbolje ostvarenje u domenu alternativnog strip jezika
 • Nagrada za najbolji scenario (ideju)
 • Nagrada za najbolji crtež
 • Specijalna nagrada žirija za inovaciju

Takmičari do 15 godina starosti:

 • MLADI LAV (najbolji rad u kategoriji)
 • Specijalna nagrada žirija za najbolju ideju
 • Specijalna nagrada žirija za zreo i maštovit izraz
 • Specijalna nagrada žirija za najmlađeg autora

Nagrade prijatelja Salona

Dodatne informacije:

Kopiraj link