Takmičenja

Konkurs za dodelu nagrada "Gordana Jokić Kašiković i Dragiša Kašiković" 2021.

13.10.2021.
3 min

Raspisuje se Konkurs za dodelu 3 (tri) novčane „Nagrade Gordana Jokić Kašiković i Dragiša Kašiković“ najboljim studentima Univerziteta u Beogradu - Tehnološko-metalurškog, Mašinskog i Elektrotehničkog fakulteta.

Konkurs za dodelu nagrada "Gordana Jokić Kašiković i Dragiša Kašiković" 2021.

Foto: Pixabay

Kome:

  1. Jednoj studentkinji koja je u toku prethodne školske godine završila osnovne akademske, odnosno intergisane osnovne akademske i master akademske studije u roku sa najvišom prosečnom ocenom,
  2. Jednom studentu koji je u toku prethodne školske godine završio osnovne akademske, odnosno intergisane osnovne akademske i master akademske studije u roku sa najvišom prosečnom ocenom i
  3. Jednu nagradu studentu ili studentkinji za najbolji naučno-istraživački rad, odnosno stručni rad studenta, ne mora biti prvi autor.

Nagrada se, po pravilu, dodeljuje po jednom studentu ili studentkinji sa svakog od navedenih fakulteta.

Nagrada u iznosu od po 300 evra u dinarskoj protivvrednosti, prema zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate, dodeliće se iz sredstava Fondacije „Gordana Jokić Kašiković i Dragiša Kašiković“.

Potrebna dokumentacija:

  • Prijava (Obrazac preuzeti u formatu PDF sa internet stranice Univerziteta u Beogradu www.bg.ac.rs, u delu „Stipendije i konkursi“),
  • Uverenje o diplomiranju sa spiskom položenih ispita ili fotokopija diplome sa dodatkom diplome za osnovne akademske studije. Studenti koji su završili master akademske studije dostavljaju traženi dokument i za master akademske studije,
  • Za kandidate koji su trenutno u statusu studenta potrebno je i uverenje o položenim ispitima na studijama koje trenutno pohađaju,
  • Naučno-istraživački rad, odnosno stručni rad studenta, ne mora biti prvi autor i
  • Štampani podaci sa elektronske lične karte ili fotokopija važeće lične karte.

Rok za podnošenje prijava je od 15. septembra do 10. novembra 2021. godine.

Prijave se podnose Tehnološko-metalurškom fakultetu, Mašinskom fakultetu i Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Obradu prijava sa pratećom dokumentacijom vrše Tehnološko-metalurški fakultet, Mašinski fakultet i Elektrotehnički fakultet i predloge odluka o dodeli nagrade dostavljaju na odlučivanje Odboru Fondacije najkasnije do 30. novembra tekuće godine.

Odluka o dodeli nagrada biće objavljena na internet stranici Univerziteta u Beogradu: www.bg.ac.rs, u delu „Stipendije i konkursi“, kao i na oglasnim tablama i internet stranicama Tehnološko-metalurškog, Mašinskog i Elektrotehničkog fakulteta.

Dodatne informacije zainteresovani kandidati mogu dobiti u Sektoru za investicije i upravljanje imovinom Univerziteta i univerzitetskih zadužbina i fondacija, na telefon: (011) 3207 - 426 i na e-mail: popovm1@rect.bg.ac.rs.

Konkurs o dodeli nagrada objaviti na internet stranici Univerziteta u Beogradu: www.bg.ac.rs, u delu „Stipendije i konkursi“, na oglasnim tablama i internet stranicama Tehnološko-metalurškog fakulteta, Mašinskog fakulteta i Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu i na Facebook stranici Studentskog parlamenta Univerziteta u Beogradu.

Na odluku o dodeli nagrade kandidat ima pravo prigovora Odboru Fondacije u roku od 8 dana od dana objavljivanja Odluke. 

Kopiraj link