Takmičenja

Konkurs za dodelu nagrada "Gordana Jokić Kašiković i Dragiša Kašiković"

11.06.2021.
3 min

Raspisuje se Konkurs za dodelu 3 (tri) novčane „Nagrade Gordana Jokić Kašiković i Dragiša Kašiković“ najboljim studentima Univerziteta u Beogradu - Tehnološko-metalurškog, Mašinskog i Elektrotehničkog fakulteta, i to:

  1. Jednoj studentkinji koja je u toku prethodne školske godine završila osnovne akademske, odnosno intergisane osnovne akademske i master akademske studije u roku sa najvišom prosečnom ocenom,
  2. Jednom studentu koji je u toku prethodne školske godine završio osnovne akademske, odnosno intergisane osnovne akademske i master akademske studije u roku sa najvišom prosečnom ocenom i
  3. Jednu nagradu studentu ili studentkinji za najbolji naučno-istraživački rad, odnosno stručni rad studenta, ne mora biti prvi autor.

Nagrada Gordana Jokić Kašiković i Dragiša KašikovićFoto: Unsplash 

Nagrada se, po pravilu, dodeljuje po jednom studentu ili studentkinji sa svakog od navedenih fakulteta.

 

Nagrada u iznosu od po 300 evra u dinarskoj protivvrednosti, prema zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate, dodeliće se iz sredstava Fondacije „Gordana Jokić Kašiković i Dragiša Kašiković“.

 

Potrebna dokumentacija:

  • Prijava (Obrazac preuzeti u formatu PDF sa internet stranice Univerziteta u Beogradu www.bg.ac.rs, u delu „Stipendije i konkursi“),
  • Uverenje o diplomiranju sa spiskom položenih ispita ili fotokopija diplome sa dodatkom diplome za osnovne akademske studije. Studenti koji su završili master akademske studije dostavljaju traženi dokument i za master akademske studije,
  • Naučno-istraživački rad, odnosno stručni rad studenta, ne mora biti prvi autor i
  • Štampani podaci sa elektronske lične karte ili fotokopija važeće lične karte.

 

Rok za podnošenje prijava je od 1. oktobra do 10. novembra 2020. godine.

 

Prijave se podnose Tehnološko-metalurškom fakultetu, Mašinskom fakultetu i Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

 

Obradu prijava sa pratećom dokumentacijom vrše Tehnološko-metalurški fakultet, Mašinski fakultet i Elektrotehnički fakultet i predloge odluka o dodeli nagrade dostavljaju na odlučivanje Odboru Fondacije najkasnije do 30. novembra tekuće godine.

 

Odluka o dodeli nagrada biće objavljena na internet stranici Univerziteta u Beogradu: www.bg.ac.rs, u delu „Stipendije i konkursi“, kao i na oglasnim tablama i internet stranicama Tehnološko-metalurškog, Mašinskog i Elektrotehničkog fakulteta. Ukoliko predloženi studenti imaju istu prosečnu ocenu, nagradu dobija student i studentkinja koji su stekli najmanje 60 ESPB bodova u svakoj godini studiranja, koji nisu ponovili ni jednu godinu studija i koji su studije završili za kraće vreme.

 

Dodatne informacije zainteresovani kandidati mogu dobiti u Sektoru za investicije i upravljanje imovinom Univerziteta i univerzitetskih zadužbina i fondacija, na telefon: (011) 3207-426 i na e-mail: popovm1@rect.bg.ac.rs.

 

Konkurs o dodeli nagrada objaviti na internet stranici Univerziteta u Beogradu: www.bg.ac.rs, u delu „Stipendije i konkursi“, na oglasnim tablama i internet stranicama Tehnološko-metalurškog fakulteta, Mašinskog fakulteta i Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu i na Facebook stranici Studentskog parlamenta Univerziteta u Beogradu.

 

Na odluku o dodeli nagrade kandidat ima pravo prigovora Odboru Fondacije u roku od 8 dana od dana objavljivanja Odluke.

 

 

Kopiraj link

Slični tekstovi

Konkurs za dodelu nagrada "Gordana Jokić Kašiković i Dragiša Kašiković" 2021.
13.10.2021.
3 min

Konkurs za dodelu nagrada "Gordana Jokić Kašiković i Dragiša Kašiković" 2021.

Takmičenja
Budi deo SOFAktivacije
15.06.2021.
1 min

Budi deo SOFAktivacije

Takmičenja
Poziv studentima za učešće na takmičenju SBG Case Study
18.05.2022.
2 min

Poziv studentima za učešće na takmičenju SBG Case Study

Takmičenja