Takmičenja

Konkurs za dodelu nagrada "Milivoja Jovanovića i Luke Ćelovića"

11.06.2021.
3 min

Raspisuje se Konkurs za dodelu 8 (osam) „Nagrada Milivoja Jovanovića i Luke Ćelovića“ za stručne radove studenata Univerziteta u Beogradu iz oblasti pravnih i ekonomskih nauka, za školsku 2020/2021 godinu.

 

Nagrada Milivoja Jovanovića i Luke Ćelovića

Foto: Pexels

Na Konkurs se mogu prijaviti studenti završnih godina osnovnih akademskih studija fakulteta Univerziteta u Beogradu, koji se u školskoj 2020/2021 godini finansiraju iz budžeta Republike Srbije.

 

Nagrada u iznosu od 30.000,00 dinara dodeliće se iz sredstava Zadužbine Milivoja Jovanovića i Luke Ćelovića.

 

Potrebna dokumentacija:

  1. Prijava (Obrazac preuzeti u formatu PDF sa internet stranice Univerziteta u Beogradu www.bg.ac.rs – u delu „Stipendije i konkursi),
  2. Uverenje fakulteta o upisu školske 2020/2021 godine u statusu studenta koji se finansira iz budžeta Republike Srbije,
  3. Štampani podaci sa elektronske lične karte ili fotokopija važeće lične karte,
  4. Stručni rad studenta, koji mora zadovoljiti sledeće kriterijume:
    • da je izrađen samostalno (jedan autor), za šta je potrebno priložiti Izjavu o tome da je stručni rad rezultat spostvenog rada (Obrazac Izjave preuzeti u formatu PDF sa internet stranice Univerziteta u Beogradu www.bg.ac.rs – u delu „Stipendije i konkursi“) i
    • da je priložena preporuka profesora matičnog fakulteta i kompetentnog za oblast na fakultetu na kome student studira.

 

Rad se dostavlja isključivo na srpskom jeziku, u skladu sa Uputstvom za pripremu rada, koje se može preuzeti sa internet stranice Univerziteta u Beogradu www.bg.ac.rs  – u delu „Stipendije i konkursi“.

 

Kompletna dokumentacija navedena u članu 3 Odluke, dostavlja se u elektronskoj formi, u PDF formatu, kao jedan dokument, kao i u štampanoj formi.

 

Rok za podnošenje prijava je od 9. novembra do 9. decembra 2020. godine.

 

Prijave se podnose na adresu: Univerzitet u Beogradu, Studentski trg br. 1 sa naznakom - Konkurs za „Nagradu Milivoja Jovanovića i Luke Ćelovića“.

 

Elektronska adresa na koju treba dostaviti dokumentaciju je: popovm1@rect.bg.ac.rs.

 

Dodatne informacije zainteresovani kandidati mogu dobiti u Sektoru za investicije i upravljanje imovinom Univerziteta i univerzitetskih zadužbina i fondacija, na telefon: (011) 3207-426 ili na e-mail: popovm1@rect.bg.ac.rs.

 

Izbor kandidata za dodelu nagrada vrši Odbor Zadužbine, o čemu objavljuje odluku na internet stranici Univerziteta u Beogradu www.bg.ac.rs u delu „Stipendije i konkursi“.

 

Odbor može doneti odluku o dodeli većeg broja nagrada ukoliko u momentu donošenja odluke za to postoje obezbeđena sredstva.

 

Na odluku o dodeli nagrada student ima pravo prigovora Odboru Zadužbine u roku od 8 dana od dana objavljivanja odluke.

 

 

Kopiraj link