Takmičenja

Konkurs za dodelu nagrade Fondacije "Sestre Bulajić" 2021.

11.06.2021.
2 min

Raspisuje se Oglas za dodelu novčane nagrade Fondacije „Sestre Bulajić“ za po dva najbolja odbranjena diplomska rada na master studijama arhitekture i osnovnim studijama fizičke hemije, odbranjena na Univerzitetu u Beogradu – Arhitektonskom fakultetu i Univerzitetu u Beogradu – Fakultetu za  fizičku hemiju.

Konkurs za dodelu nagrade Fondacije

Foto: Pixabay

Nagrada:

Nagrada u neto iznosu od po 30.000,00 dinara, dodeliće se iz sredstava Fondacije „Sestre Bulajić“.

 

Ko može da se prijavi:

Na Oglas se mogu prijaviti kandidati koji su u periodu od 16. juna 2020. godine do 15. juna 2021. godine diplomirali na Univerzitetu u Beogradu – Arhitektonskom fakultetu i Univerzitetu u Beogradu – Fakultetu za  fizičku hemiju.

 

Potrebna dokumentacija:

  • Prijava (Obrazac preuzeti u formatu PDF sa internet stranice Univerziteta u Beogradu www.bg.ac.rs – Konkursi Univerziteta),
  • Diplomski rad kandidata,
  • Uverenje o diplomiranju ili fotokopija diplome,
  • Štampani podaci sa elektronske lične karte ili fotokopija važeće lične karte.

 

Prijava:

Rok za podnošenje prijava je od 15. maja do 30. juna 2021. godine.

Prijave se podnose Univerzitetu u Beogradu – Arhitektonskom fakultetu i Univerzitetu u Beogradu – Fakultetu za  fizičku hemiju.

Dodatne informacije zainteresovani kandidati mogu dobiti u Sektoru za investicije i upravljanje imovinom Univerziteta i univerzitetskih zadužbina i fondacija, na telefon 011 / 3207 - 426 ili na e-mail: popovm1@rect.bg.ac.rs.

Obradu prijava sa pratećom dokumentacijom vrši Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet, odnosno Univerzitet u Beogradu – Fakultet za fizičku hemiju, koji predloge za dodelu nagrada sa obrazloženjem dostavljaju na odlučivanje Odboru Fondacije.

Odluka o dodeli nagrada biće objavljena na oglasnoj tabli i internet stranici Univerziteta u Beogradu: www.bg.ac.rs, u delu „Stipendije i konkursi“, kao i na oglasnim tablama i internet stranicama Univerziteta u Beogradu – Arhitektonskog fakulteta i Univerziteta u Beogradu – Fakulteta za  fizičku hemiju.

Na Odluku o dodeli nagrade kandidat ima pravo prigovora Odboru Fondacije u roku od 8 dana od dana objavljivanja Odluke.

Kopiraj link

Slični tekstovi

Studentski konkurs Kraljevskog instituta britanskih arhitekata: „Promišljajući gradove i naselja nakon Kovida“
25.10.2021.
3 min

Studentski konkurs Kraljevskog instituta britanskih arhitekata: „Promišljajući gradove i naselja nakon Kovida“

Takmičenja
Konkurs - Muzej savremene umetnosti u Beogradu
22.07.2021.
1 min

Konkurs - Muzej savremene umetnosti u Beogradu

Takmičenja
Konkurs za dodelu nagrada Instituta za arhitekturu i urbanizam Srbije 2020
11.06.2021.
2 min

Konkurs za dodelu nagrada Instituta za arhitekturu i urbanizam Srbije 2020

Takmičenja