Takmičenja

Konkurs za dodelu nagrade Zadužbine Đoke Vlajkovića

29.12.2021.
3 min

Raspisuje se Konkurs za dodelu 6 (šest) nagrada Zadužbine Đoke Vlajkovića za najbolje naučne radove mladih naučnih radnika Univerziteta u Beogradu.

Foto: Startuj.infostud.com (Shutterstock)

Konkursom se iz sredstava Zadužbine Đoke Vlajkovića dodeljuju nagrade u iznosu od po 150.000,00 dinara.

Izuzetno, u slučaju prijave većeg broja radova koji zadovoljavaju propisani kriterijum, a u skladu sa raspoloživim sredstvima, može se dodeliti veći broj nagrada.

Nagrade se dodeljuju mladim naučnicima iz svake od grupacija društvenohumanističkih, medicinskih, prirodno-matematičkih i tehničko-tehnoloških nauka.

U slučaju da radovi u nekoj od grupacija ne zadovaoljavaju uslove Konkursa, nagrade se prenose drugim grupacijama, i to shodno stepenu konkurentnosti.

Na Konkurs se mogu prijaviti kandidati zaposleni na Univerzitetu u Beogradu, starosti do 40 godina na dan 31. decembra 2021. godine.

Na Konkurs se može prijaviti jedan naučni rad koji prethodno nije upućivan na konkurse Zadužbine Đoke Vlajkovića.

Na Konkurs se može podneti naučni rad evidentiran DOI brojem izdavača sa SCI ili SSCI lista u periodu od 1. januara 2020. godine do 31. decembra 2021. godine, na kome je kandidat odgovorni autor (corresponding author) sa afilijacijom Univerziteta u Beogradu.

Potrebna dokumentacija:

  • Kompletno popunjena Prijava (Obrazac preuzeti sa internet stranice Univerziteta u Beogradu u delu „Stipendije i konkursi“),
  • Potvrda o radnom odnosu na Univerzitetu u Beogradu,
  • Štampani podaci sa elektronske lične karte ili fotokopija važeće lične karte,
  • Naučni rad koji je objavljen u časopisu izdavača sa SCI ili SSCI lista,
  • Sva mišljenja svih recenzenata tokom čitavog procesa recenzije (od prvog pregledanja do prihvatanja za objavljivanje bez ispravki).

Kompletna dokumentacija navedena u članu 6. Odluke, dostavlja se u elektronskoj i štampanoj formi.

Rok za podnošenje prijava je od 13. decembra 2021. godine do 28. januara 2022. godine.

Dokumentacija u štampanoj formi podnosi se na adresu: Univerzitet u Beogradu, Studentski trg br. 1 sa naznakom - Konkurs za nagradu Zadužbine Đoke Vlajkovića.

Dokumentacija u elektronskoj formi dostavlja se kao jedan dokument u PDF formatu na adresu: popovm1@rect.bg.ac.rs.

Dodatne informacije zainteresovani kandidati mogu dobiti u Sektoru za investicije i upravljanje imovinom Univerziteta i univerzitetskih zadužbina i fondacija, na telefon: (011) 3207-426 ili na imejl: popovm1@rect.bg.ac.rs.

Na osnovu mišljenja recenzenata i kvaliteta časopisa, vodeći računa o ravnopravnom učešću grupacija, Odbor Zadužbine donosi konačnu odluku o dodeli nagrade, koju objavljuje na internet stranici Univerziteta u Beogradu, u delu „Stipendije i konkursi“.

Na odluku o dodeli nagrade kandidat ima pravo prigovora Odboru Zadužbine u roku od 8 dana od dana objavljivanja odluke.

Kopiraj link

Slični tekstovi

The hackathon series: learning innovation by doing
03.08.2022.
3 min

The hackathon series: learning innovation by doing

Takmičenja
Beogradski Dani Inženjera - mesto gde se ideje pretvaraju u inovacije
23.02.2024.
3 min

Beogradski Dani Inženjera - mesto gde se ideje pretvaraju u inovacije

Takmičenja
Konkurs za interkulturalnu omladinsku pesničku nagradu „Milan Dunđerski”
14.10.2021.
2 min

Konkurs za interkulturalnu omladinsku pesničku nagradu „Milan Dunđerski”

Takmičenja