Takmičenja

Konkurs za dodelu novčane nagrade Fondacije „Mr ph Ljubica Vojteh Dragićević i ing.occe Nikola Dragićević“

11.06.2021.
3 min

Raspisuje se Oglas za dodelu dve novčane nagrade Fondacije „Mr ph Ljubica Vojteh Dragićević i ing. oecc. Nikola Dragićević“.
Nagrada se dodeljuje jednom magistru farmacije i jednom diplomiranom ekonomisti koji su diplomirali na Univerzitetu u Beogradu - Farmaceutskom fakultetu i Univerzitetu u Beogradu - Ekonomskom fakultetu.

 

Konkurs za dodelu novčane nagrade

Foto: Pixabay

Na oglas se mogu prijaviti kandidati koji su diplomirali u školskoj 2019/2020 godini i stekli navedena zvanja.


Rangiranje prijavljenih kandidata će biti vršeno na osnovu dužine studiranja i ostvarene prosečne ocene studiranja. U slučaju da dva ili više kandidata imaju istu prosečnu ocenu, prednost će imati kandidat slabijeg materijalnog stanja.

 

Nagrade u neto iznosu od po 30.000,00 dinara, biće dodeljene iz sredstava Fondacije „Mr ph Ljubica Vojteh Dragićević i ing. oecc. Nikola Dragićević“.

 

Potrebna dokumentacija:

  • Prijava (Obrazac preuzeti u formatu PDF sa internet stranice Univerziteta u Beogradu www.bg.ac.rs – u delu „Stipendije i konkursi),
  • Uverenje o diplomiranju sa spiskom položenih ispita ili fotokopija diplome sa dodatkom diplome,
  • Uverenje o prosečnom mesečnom prihodu po članu porodice diplomiranog studenta za period januar - jun 2020. godine (po potrebi dostavlja se naknadno, o čemu će kandidat biti obavešten) i
  • Štampani podaci sa elektronske lične karte ili fotokopija važeće lične karte.

 

Rok za podnošenje prijava je od 16. decembra 2020. godine do 31. januara 2021. godine.


Prijave se podnose Univerzitetu u Beogradu - Farmaceutskom fakultetu i Univerzitetu u Beogradu - Ekonomskom fakultetu.


Obradu prijava sa pratećom dokumentacijom vrše fakulteti i oni predloge za dodelu nagrada dostavljaju Odboru Fondacije na odlučivanje.


Odluka o dodeli nagrada biće objavljena na oglasnoj tabli i internet stranici Univerziteta u Beogradu: www.bg.ac.rs, u delu „Stipendije i konkursi“, kao i na oglasnim tablama i internet stranicama Univerziteta u Beogradu - Farmaceutskog fakulteta i Univerziteta u Beogradu - Ekonomskog fakulteta.

 

Dodatne informacije zainteresovani kandidati mogu dobiti u Sektoru za investicije i upravljanje imovinom Univerziteta i univerzitetskih zadužbina i fondacija, na telefon (011) 3207-426 i na e-mail: popovm1@rect.bg.ac.rs.

 

Odluku o raspisivanju Oglasa o dodeli nagrada objaviti na internet stranici Univerziteta u Beogradu: www.bg.ac.rs, u delu „Stipendije i konkursi“, na oglasnim tablama i internet stranicama Univerziteta u Beogradu - Farmaceutskog fakulteta i Univerziteta u Beogradu - Ekonomskog fakulteta, kao i na Facebook stranici Studentskog parlamenta Univerziteta u Beogradu.

 

Na odluku o dodeli nagrade kandidat ima pravo prigovora Odboru Fondacije u roku od 8 dana od dana objavljivanja Odluke.

 

 

Kopiraj link

Slični tekstovi

Novčana nagrada Fondacije "Mr ph Ljubica Vojteh Dragićević i ing. oecc. Nikola Dragićević" 2022
21.12.2022.
2 min

Novčana nagrada Fondacije "Mr ph Ljubica Vojteh Dragićević i ing. oecc. Nikola Dragićević" 2022

Takmičenja
New design for Sustainable Enel Street Cabinet
05.07.2021.
1 min

New design for Sustainable Enel Street Cabinet

Takmičenja
The hackathon series: learning innovation by doing
03.08.2022.
3 min

The hackathon series: learning innovation by doing

Takmičenja