Takmičenja

Konkurs za dodelu sredstava za podsticanje razvoja mladih talenata grada Subotice

11.06.2021.
4 min

Raspisuje se Konkurs za dodelu novčanih sredstava za podsticanje razvoja mladih talenata Grada Subotice za: 

 1. pružanje pomoći talentovanim učenicima srednjih škola i studentima, koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije, u obrazovnim ustanovama čiji je osnivač Republika Srbija; 
 2. učestvovanje u finansiranju stručne prakse (studijskih putovanja), u toku jedne školske godine, najboljih studenata i srednjoškolaca u inostranstvu; Nagrađivanje učenika osnovnih i srednjih škola za postignute uspehe na priznatim takmičenjima u zemlji i inostranstvu. 
 3. Fond dodeljuje sredstva za podsticanje razvoja do 100 mladih talenata godišnje

Konkurs za dodelu novčanih sredstava mladima Subotice

Foto: Ivan from Pexels

Finansijsku pomoć iz tačke 1 ovog konkursa mogu ostvariti mladi talenti pod sledećim uslovima, i to: 
 • da su državljani Republike Srbije, 
 • da imaju prebivalište/boravište na teritoriji Grada Subotice, najmanje jednu godinu do dana podnošenja prijave za dodelu sredstava.
 
Finansijsku pomoć mogu ostvariti učenici i studenti (u daljem tekstu: podnosilac prijave) pod sledećim uslovima: 
 • da su položili sve ispite iz prethodnih godina studija; 
 • da nisu obnovili nijednu godinu studiranja, odnosno nisu ponavljali razred.

 

Kriterijumi za dodelu finansijske pomoći za učenike su:
 • uspeh u prethodnoj godini;
 • nagrade na takmičenjima.

 

Više o kriterijumima i bodovanjima istih možete pročitati ovde.

 

Rangiranje podnosioca prijava koji su ostvarili prethodne rezultate i podnosioca prijava koji nisu ostvarili prethodne rezultate će se vršiti posebno.

 

Uz popunjeni Obrazac prijave podnosilac podnosi sledeću dokumentaciju: 

 • kratka biografija sa ostvarenim rezultatima u prethodnoj godini, 
 • izvod iz matične knjige rođenih, 
 • uverenje o državljanstvu, 
 • fotokopiju lične karte, za maloletno lice fotokopiju lične karte zakonskog zastupnika, 
 • fotokopiju tekućeg računa podnosioca prijave (za podnosioce prijave do 18 godina broj tekućeg računa zakonskog zastupnika), 
 • fotokopiju svedočanstva, 
 • prosek ocena overen od strane obrazovne ustanove, 
 • fotokopiju diploma sa takmičenja,
 • odgovarajuću dokumentaciju kojom dokazuje namenu za koju će dodeljena sredstva koristiti (predračune, ugovore i sl.).

 

Na osnovu predloga Komisije Gradonačelnik donosi Odluku o dodeli sredstava (finansijske pomoći) mladim talentima Grada Subotice. 

 

Visina finansijskih sredstava za podsticanje razvoja mladih talenata Grada Subotice utvrđuje se svake godine odlukom o budžetu Grada. U zavisnosti od visine obezbeđenih sredstava u budžetu Grada Subotice i broja kandidata koji ispunjavaju sve uslove konkursa, Komisija će utvrditi visine pojedinačne finansijske pomoći, koje će se dodeliti u skladu sa Odlukom o obrazovanju Fonda za podsticanje razvoja mladih talenata Grada Subotice.

 

Odluka se objavljuje na zvaničnoj internet stranici Grada Subotice. Podnosilac prijave, kome nisu dodeljena sredstva ima pravo žalbe Gradskom veću Grada Subotice, (u daljem tekstu: Gradsko veće) u roku od 8 dana od dana objavljivanja Odluke o dodeli sredstava (finansijske pomoći). Odluka Gradskog veća je konačna. 

 

Konkurs se objavljuje na zvaničnoj internet stranici Grada Subotice: www.subotica.rs

 

Prijavu na Konkurs sa propisanom dokumentacijom podnosilac prijave podnosi u zatvorenoj koverti dostavom u pisarnicu - Gradski uslužni centar Grada Subotice ili putem pošte na adresu: Grad Subotica, Trg slobode 1, 24.000 Subotica sa naznakom "Prijava za Konkurs za dodelu sredstava". 

 

Prijava za konkurs može se preuzeti u Gradskom uslužnom centru, odnosno, sa veb-sajta Grada Subotice: www.subotica.rs.

 

Konkurs je otvoren od 23.10.2020. godine do 06.11.2020. godine. Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati. Bliže informacije u vezi Konkursa mogu se dobiti u Sekretarijatu za društvene delatnosti Gradske uprave Grada Subotice, Trg slobode 1, 3. sprat/305, ili na telefon 024/626-928.

 

Bitni formulari:

 

Kopiraj link

Slični tekstovi

Konkurs za idejno rešenje za izgradnju - proširenje postojećeg depoa Narodne Biblioteke Srbije
11.06.2021.
2 min

Konkurs za idejno rešenje za izgradnju - proširenje postojećeg depoa Narodne Biblioteke Srbije

Takmičenja
Prvi World Music Festival Pocket Globe
20.05.2022.
2 min

Prvi World Music Festival Pocket Globe

Takmičenja
The Diana Award
11.06.2021.
2 min

The Diana Award

Takmičenja