Takmičenja

Konkurs za godišnju studentsku nagradu Fondacije "Za srpski narod i državu"

11.06.2021.
2 min

Fondacija „Za srpski narod i državu“ raspisuje konkurs za godišnju studentsku nagradu. Konkurs se raspisuje za studente iz Republike Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Severne Makedonije.

Fondacija

 

Teme:

 • Evrointegracije: Mini Šengen i regionalna saradnja
 • Izazovi i perspektive moderne demokratije

Rok za slanje eseja: 10.06.2021.

 

Nagrada:

 • 1. mesto – 1500 evra
 • 2. mesto – 1000 evra
 • 3. mesto – 700 evra

Fondacija „Za srpski narod i državu“ Vas poziva da do 10. juna pošaljete esej na jednu od predloženih tema. Esej bi trebalo da sadrži nove kreativne ideje zasnovane na kritičkom promišljanju savremenih izazova. Esej mora da ispunjava sledeće uslove:

 • da nije objavljivan do dana apliciranja
 • maksimalne veličine do 3000 reči
 • pisan na srpskom jeziku, ćiriličko pismo
 • posebno će se vrednovati eseji koji su teorijski utemeljeni

Najbolji eseji odabrani od strane Žirija kao i rang lista biće objavljeni 25. juna na sajtu Fondacije.

 

Žiri čine:

 1. dr Žika Bujuklić - redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu
 2. dr Branko Rakić - redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu
 3. dr Milica Vesković Anđelković – docent Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu
 4. Ivan Mrkić - diplomata
 5. Zoran Milivojević - diplomata 

 

Uslovi za učestvovanje na konkursu:

 • Da je student osnovnih ili master akademskih studija na Fakultetima iz polja društveno-humanističkih nauka
 • Da nema navršeno više od 26 godina života na dan raspisivanja konkursa

 

Potrebna dokumenta koja se dostavljaju uz esej:

Esej zajedno sa dokumentacijom treba poslati do 10. juna na mejl office@fondacijasnd.rs.

 

Kopiraj link