Takmičenja

Konkurs za izlaganje u galeriji "Dušan Starčević"

11.06.2021.
2 min

Pozivaju se umetnici mlađi od 40 godina da se prijave na konkurs za izlaganje radova u memorijalnoj galeriji „Dušan Starčević”.

 

Konkurs za izlaganje u Galeriji

Foto: Unsplash

Opšte informacije

Memorijalna galerija „Dušan Starčević“, u sastavu udruženja građana „Čisto mesto" iz Smederevske Palanke objavljuje konkurs za izlaganje u galeriji.

Prijave razmatra Umetnički savet Memorijalne galerije „Dušan Starčević“, a rezultati konkursa će biti objavljeni 30.12.2020. godine. Primljeni učesnici biće imejlom obavešteni o rezultatu konkursa.

 

Obaveze galerije:

  • Štampanje kataloga izlagača;
  • Medijska promocija izlagača.

 

Obaveze izlagača:

  • Doprema i otprema radova o njihovom trošku;
  • Od izloženih radova, po izboru Galerije ili po dogovoru, jedan rad ostaje u vlasništvu Memorijalne galerije „Dušan Starčević“.

 

Ukoliko izlagač ne prisustvuje otvaranju svoje izložbe Memorijalna galerija „Dušan Starčević“ zadržava dva rada od izloženih radova.

 

Ko može da se prijavi?

Prijavu mogu dostaviti autori, grupe autora, likovni kritičari, kustosi sa predlogom autorskih koncepcija. Mogu se prijaviti samostalne i grupne izložbe, performansi, interdisciplinarni projekti i sl.

 

Način i rok prijave

Prijava treba da sadrži:

  • detaljan opis programa,
  • vizuelni materijal o izložbi – projektu (fotografije, crteži, skice, nacrti i sl),
  • biografiju umetnika sa kontakt telefonom i imejlom,
  • podatke o autorima,
  • ukoliko se radi o zajedničkom projektu,
  • opis tehničkih potreba (video-projektor, ozvučenje, postamenti i sl).

 

Rok za dostavu elektronskih prijava je 15. decembar 2020. godine na imejl: memgaldusan@gmail.com .

 

Dodatne informacije

Kontakt:

E-mail - memgaldusan@gmail.com 

Telefon - 060-3137388 (Slađana Starčević)

 

 

Kopiraj link