Takmičenja

Konkurs za nagradu ArtZept

11.06.2021.
4 min

„Zepter International” objavio je 17. konkurs za nagradu ArtZept za 2020. godinu, na temu „Art Wall Installations”. Konkurs je raspisan za idejno rešenje zidne dekoracije malterisane fasade objekta visine 629 cm i širine 697 cm koji pripada muzejskom kompleksu zgrade fondacije Zepter.

 

Opšte informacije

Očekuje se od učesnika da predlože vizuelno rešenje koje podrazumeva mogućnost tehničke realizacije u savremenim materijalima, trajnim i otpornim na vremenske uslove (obzirom da je u pitanju spoljašnji zid).


Rad treba da bude unikatan, koji će linijama, površinama, volumenom, proporcijama i ritmom dovoljno da izrazi misao umetnika.


Stručni žiri imenovan od Zepter International izabraće najuspešnije radove na ovu temu.

 

Nagrade

 1. nagrada je 10.000 evra u gotovini;
 2. nagrada je 4.000 evra u Zepterovim proizvodima (iz Zepterovih kataloga), prema slobodnom izboru dobitnika;
 3. nagrada je 3.000 evra u Zepterovim proizvodima (iz Zepterovih kataloga), prema slobodnom izboru dobitnika.

 

Uslovi i autorska prava

 • Svi dostavljeni radovi treba da budu u skladu sa temom konkursa.
 • Rad treba da bude koncipiran i izveden kao trodimenzionalno delo, predstavljeno na neki od uobičajenih načinam kao što su crtež, fotografija, foto montaža, digitalna simulacija, koji su praćeni odgovarajućim tekstuelnim opisima i sl.
 • Kreirano delo treba da bude jasno prikzano u celini i detaljima (oblik, struktura, dimenzije, materijal, završne obrade površine i boje). 
 • Obavezan prilog u konkursnom elaboratu je vizuelni prikaz kreiranog dela na fasadi zadatog objekta.
 • Svi vizuelni i tekstuelni prilozi treba da budu isključivo u PDF formatu visoke rezolucije pogodne za kvalitetnu štampu kataloga, brošura i sl.
 • Ne postoji ograničenje u broju radova koji se podnose na konkurs od strane jednog učesnika, s tim što za svaki rad isti autor mora podneti pojedinačnu prijavu.

 • Svi radovi moraju biti originalni. U slučaju da se u toku ili nakon završetka takmičenja, utvrdi da učesnik – autor nije uopšte, ili nije isključivi nosilac autorskih prava, učesnik snosi svu materijalnu i drugu odgovornost prema licima koji istaknu takvo potraživanje po osnovu autorstva na predmetnom radu.
 • Ukoliko takav rad bude nagrađenm učesnik se obavezuje da nagradu vrati organizatoru u roku od 15 dana od dana nespornog dokaza postojanja autorskog prava u korist trećeg lica.
 • Nijedan od prispelih radova ne može se povući sa takmičenja, niti učesnik povući prijavu, pre datuma zatvaranja takmičenja.
 • Svaki rad može da se koristi za izložbe, kataloge u marketinške i promotivne svrhe, za koje organizator bude smatrao da su odgovarajuće, bez posebne saglasnosti, prisustva ili nadoknade autoru, prostorno i vremenski neograničeno uz zaštitu moralnih autorskih prava autora.
 • Svi umetnici će se biti predstavljeni u katalogu sa reprodukcijama svojih radova, imenima u skladu sa podacima sadržanim u prijavama za konkurs. Svaki umetnik dobija po jedan besplatan katalog.

 

Potpisivanjem prijave za učešće na konkursu ArtZept 2020 „Zepter International Design Award”, učesnik se obavezuje da će se pridržavati svih gore navedenih pravila i uslova konkursa.
 

Ko može da se prijavi?

Učesnik konkursa može biti svako fizičko lice koje se pridržava navedenih pravila za učestvovanje. Ako više lica zajedno učestvuje sa jednim radom, oni će se smatrati koautorima i zajednički ostvaruju pravo na nagradu, kao jedan jedinstveni učesnik.

 

Način i rok prijave

Rok za podnošenje prijava i radova: 30. oktobar 2020. godine.


Radovi treba dostaviti isključivo u elektronskoj formi preko sajta WeTransfer, na mejl adresu: gordana.biba.markovic@gmail.com


Radovi poslati nakon navedenog roka neće učestvovati na konkursu.


Uredno dostavljen rad treba obavezno da sadrži:

 

 • popunjen prijavni formular, preuzet sa sajta ArtZept.
 • kratko idejno objašnjenje rada (do 300 reči) sa odgovarajućim vizuelnim prilozima isključivo u PDF formatu, pripremljeno za štampu na listovima A4

 

Izvor: iserbia.rs

Kopiraj link

Slični tekstovi

Konkurs festivala Trgni se! Poezija!
11.06.2021.
3 min

Konkurs festivala Trgni se! Poezija!

Takmičenja
Konkurs "Tragovi na pesku“
27.09.2021.
3 min

Konkurs "Tragovi na pesku“

Takmičenja
Brand New Engineers 2022. - EESTEC LC Belgrade
15.11.2022.
3 min

Brand New Engineers 2022. - EESTEC LC Belgrade

Takmičenja