Takmičenja

Konkurs za nagradu „Milorad Botić 2021“ za najbolji naučni rad proistekao iz istraživanja obavljenog na doktorskim studijama

10.09.2021.
2 min

Radi podsticaja naučnog stvaralaštva mladih autora u oblasti prava Glasnik Advokatske komore Vojvodine, časopis za pravnu teoriju i praksu raspisuje: Konkurs za nagradu „Milorad Botić 2021“ za najbolji naučni rad proistekao iz istraživanja obavljenog na doktorskim studijama.

Konkurs za nagradu „Milorad Botić 2021“ za najbolji naučni rad proistekao iz istraživanja obavljenog na doktorskim studijama

Foto: Pixabay

Opšti uslovi konkursa

Nagrada se dodeljuje za najbolji do sada neobjavljeni originalni naučni rad koji se zasniva na naučnom istraživanju koje su kandidati obavili na doktorskim studijama. 

Pravo učešća na konkursu imaju studenti doktorskih studija u oblasti prava kao i doktori pravnih nauka koji su titulu doktora nauka stekli nakon 01.01.2019. godine. 

Pod naučnim istraživanjem podrazumeva se svako istraživanje obavljeno u statusu studenta doktorskih studija, bez obzira da li je vezano za temu disertacije i da li predstavlja formalnu obavezu na doktorskim studijama.

Nagrada iznosi 150.000 dinara.

Konkurs traje do 15.11.2021. godine. 

Odluku o pobedniku konkursa doneće uređivački odbor Glasnika Advokatske komore Vojvodine najkasnije do 31.01.2022. godine. 

Radovi se dostavljaju putem platforme za elektronsko uređivanje časopisa na linku ili na e-mail adresu: akvojvodine@gmail.com sa napomenom: Za Konkurs za nagradu za najbolji naučni rad proistekao iz istraživanja obavljenog na doktorskim studijama. 

Radovi koji se prijavljuju putem platforme za elektronsko uređivanje časopisa, prijavljuju se prema tehničkim uputstvima za korišćenje tog sistema koja su dostupna na veb-stranici Glasnika Advokatske komore Vojvodine www.glasnik.edu.rs.

Uredništvo zadržava pravo tehničkog prilagođavanja teksta u skladu s pravilima uređivanja, lekture i korekture. 

Više informacija možete pronaći ovde.

Kopiraj link

Slični tekstovi

Književni konkurs: Najlepše pesme, priče i aforizmi 2022.
17.03.2022.
1 min

Književni konkurs: Najlepše pesme, priče i aforizmi 2022.

Takmičenja
Međunarodno takmičenje mladih u pisanju eseja na temu „Šta je život“
11.06.2021.
1 min

Međunarodno takmičenje mladih u pisanju eseja na temu „Šta je život“

Takmičenja
Poetski konkurs: Pesma inspirisana Jovanom Dučićem
10.04.2024.
1 min

Poetski konkurs: Pesma inspirisana Jovanom Dučićem

Takmičenja