Takmičenja

Konkurs za najbolji naučno-istraživački i stručni rad studenata u 2020. godini Univerziteta u Beogradu

11.06.2021.
1 min

U cilju podsticanja što boljeg uspeha na studijama, razvijanja interesovanja za naučno-istraživački i stručni rad studenata, podsticanja kreativnog i kritičkog mišljenja kod njih, Univerzitet u Beogradu studentima osnovnih akademskih studija, odnosno integrisanih akademskih studija, kao i prethodnih godina, dodeljuje nagradu za najbolji naučno-istraživački i stručni rad iz svake od grupacija fakulteta, izrađen u prethodnoj kalendarskoj godini.

 

Konkurs za najbolji naučno-istražvački i stručni rad

Foto: Pixabay

Pismeni, diplomski, seminarski i drugi studentski radovi koji predstavljaju nastavnu obavezu, ne mogu da budu podneti na konkurs.

 

Rok za prijavljivanje radova na konkurs je 30. mart 2021. godine.

 

U prilogu rada dostavlja se zapečaćena koverta na kojoj je naznačena šifra rada, a u kojoj su navedeni sledeći podaci o autoru: ime i prezime, naziv studijskog programa, godina studija, kontakt adresa, elektronska adresa i broj telefona.

 

Radovi se dostavljaju odgovornoj osobi na fakultetu, u štampanoj i elektronskoj formi - nepotpisani, sa šifrom i kratkom stručnom ocenom fakulteta.

 

 

Kopiraj link

Slični tekstovi

Konkurs za najinteresantniju volontersku priču
11.06.2021.
2 min

Konkurs za najinteresantniju volontersku priču

Takmičenja
Nagradni konkurs povodom Međunarodnog dana praktikantata
11.06.2021.
3 min

Nagradni konkurs povodom Međunarodnog dana praktikantata

Takmičenja
EESTech Challenge 2024 Novi Sad - AI Applications
19.03.2024.
2 min

EESTech Challenge 2024 Novi Sad - AI Applications

Takmičenja