Takmičenja

Konkurs za objavljivanje radova u četvrtom broju časopisa "Politeuma"

21.06.2021.
3 min

Konkurs za objavljivanje radova u četvrtom broju stručnog časopisa studenata društveno- humanističkih nauka i umetnosti Politeuma.

 

Studenti

Foto: Pixabay

Studentska organizacija Srpski politički forum poziva sve zainteresovane studente da pošalju svoje radove za četvrti broj stručnog časopisa studenata društveno- humanističkih nauka i umetnosti Politeuma. U ovom časopisu se objavljuju stručni studentski radovi iz svih disciplina društveno-humanističkih nauka i iz teorije umetnosti, što znači da svoje radove mogu poslati studenti osnovnih i master studija iz Republike Srbije i regiona koji se ubrajaju u navedene kategorije.

 

Konkurs je otvoren do 1. oktobra 2020. godine. Autor će odmah nakon slanja rada biti obavešten o prispeću rada i (ne)ispunjavanju uslova konkursa. Radove slati na elektronsku adresu redakcija.spf@gmail.com, u Word dokumentu.

 

Da bi rad bio primljen i poslat recenzentima na razmatranje, mora da ispuni kriterijume navedene u Uputstvu za autore i da koristi Pravila navođenja izvora prema APA stilu (pogledajte kraj objave).

 

Svaki rad koji ispuni kriterijume biće poslat na nezavisnu recenziju i lekturu. Postoji mogućnost da recenzent prihvati objavljivanje rada samo uz određene preporuke izmena ili dopuna koje predoči u svom izveštaju. U tom slučaju, rad će biti objavljen samo ako autor ispoštuje sve preporuke recenzenta (autora će o tome obavestiti

Redakcija). Identitet recenzenata je nepoznat autorima, a identitet autora je nepoznat recenzentima; time se omogućava nepristrasnost u ocenjivanju.

 

Tema broja je: Crna Gora – perspektive i izazovi države i društva. Autori zainteresovani za ovu temu mogu da joj pristupe iz različitih uglova i shodno pristupima različitih naučnih disciplina (očekuje se raznovrsnost pristupa i inovativnost pogleda). Napominjemo da nisu svi autori obavezni da pišu na ovu temu!

 

Četvrti broj časopisa izlazi tokom zimskog semestra 2020. godine. Izdavanje časopisa je omogućila fondacija Zajedno za mlade – prof. dr Danica Grujičić. Za sve dodatne informacije možete se obratiti Redakciji Srpskog političkog foruma na elektronsku adresu: redakcija.spf@gmail.com.

 

Konkurs-Politeuma-4.-broj


Uputstvo-za-autore


Pravila-navođenja-izvora-prema-APA-stilu

 

 

Izvor: Fakultet političkih nauka

 

Kopiraj link