Takmičenja

Konkurs za objavljivanje radova u sedmom broju stručnog časopisa Politeuma

07.02.2022.
2 min

Studentska organizacija Srpski politički forum poziva sve zainteresovane studente da pošalju svoje radove za sedmi broj stručnog časopisa studenata društveno- humanističkih nauka i umetnosti Politeuma. U ovom časopisu se objavljuju stručni studentski radovi iz svih disciplina društveno-humanističkih nauka i iz teorije umetnosti, što znači da svoje radove mogu poslati studenti osnovnih i master studija iz Republike Srbije i regiona koji se ubrajaju u navedene kategorije.

Konkurs za objavljivanje radova u sedmom broju stručnog časopisa društveno-humanističkih nauka i umetnosti Politeuma

Konkurs je otvoren do 1. aprila 2022. godine. Autor će odmah nakon slanja rada biti obavešten o prispeću rada i (ne)ispunjavanju tehničkih uslova konkursa. Radove slati na elektronsku adresu redakcija.spf@gmail.com, u Word dokumentu.

Da bi rad bio primljen i poslat recenzentima na razmatranje, mora da ispuni kriterijume navedene u Uputstvu za autore i da koristi Pravila navođenja izvora prema APA stilu (veoma je važno detaljno pročitati i ispuniti uputstva u suprotnom rad neće biti objavljen).

Svaki rad koji ispuni kriterijume biće poslat na nezavisnu recenziju i lekturu. Postoji mogućnost da recenzent prihvati objavljivanje rada samo uz određene preporuke izmena ili dopuna koje predoči u svom izveštaju. U tom slučaju, rad će biti objavljen samo ako autor ispoštuje sve preporuke recenzenta (autora će o tome obavestiti Redakcija). Identitet recenzenata je nepoznat autorima, a identitet autora je nepoznat recenzentima; time  se omogućava nepristrasnost u ocenjivanju.

Sedmi broj časopisa izlazi tokom letnjeg semestra 2022. godine. Izdavanje časopisa je omogućio je Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Za sve dodatne informacije možete se obratiti Redakciji Srpskog političkog foruma na elektronsku adresu: redakcija.spf@gmail.com. Pratite informacije i na našim društvenim mrežama Instagram, Fejsbuk i putem sajta.

Kopiraj link