Takmičenja

Konkurs za savremenu originalnu satiričnu priču

11.08.2021.
1 min

Narodna biblioteka Novi Bečej povodom manifestacije Nušić - Novi Bečej - Svet raspisuje javni anonimni literarni konkurs za savremenu originalnu satiričnu priču.

Konkurs za savremenu originalnu satiričnu priču

Foto: Pixabay

Pravo učestvovanja imaju građani Republike Srbije.

Tekstove ne duže od 6 kucanih stranica, na fontu 12, treba poslati zaključno sa 15. avgustom 2021, u štampanom obliku  na adresu: Narodna biblioteka Novi Bečej, Žarka Zrenjanina 9, 23272  Novi Bečej;  istovremeno i elektronskim putem na adresu: narbibliotekanb@yahoo.com. U oba slučaja uz napomenu „za konkurs“.

Priče se potpisuju šifrom. Rešenje šifre se dostavlja u posebnoj koverti: ime i prezime autora, adresa, datum rođenja i kontakt telefon.

Dozvoljeno je učestvovanje najviše sa dva teksta.

Prva nagrada - 60.000 dinara.

Druga nagrada - 40.000 dinara.

Treća nagrada - 20.000 dinara.

O nagradama odlučuje petočlani kvalifikovani žiri. Nagrade će biti uručene na posebnoj svečanosti početkom oktobra 2021. Tekstovi se ne vraćaju.

Rezultati konkursa biće objavnjeni u listu “Politika” 1. oktobra 2021.

Kopiraj link