Takmičenja

Konkursa za mlade novinare “Partneri za bolju životnu sredinu”

11.06.2021.
4 min

Mikser organizacija i Fakultet političkih nauka uz podršku Balkanskog fonda za demokratiju nemačkog Maršalovog fonda i Ambasade Kraljevine Norveške, pozivaju studente novinarstva i diplomirane mlade novinare da istražujući lokalne ekološke inicijative u Srbiji, mapiraju nastojanja da se približimo standardima Evropskog zelenog dogovora i to kroz pet prioritetnih oblasti:

 • Biodiverzitet
 • Kružna ekonomija
 • Dekarbonizacija
 • Smanjenje zagađenja
 • Održiva poljoprivreda

 

Konkurs je otvoren od 25. 08. 2020. Do 25.septembra 2020.

 

Predmet konkursa

Cilj konkursa i istraživačkih zadataka je da se prepoznaju pioniri transformacije Srbije u zdravije, pravednije, prosperitetnije društvo sa odgovornom, održivom proizvodnjom koja čuva, obnavlja i uvećava prirodni kapital i štiti zdravlje i dobrobit svih građana.

 

Istraživački radovi treba široj javnosti da prikažu što više inicijativa pojedinaca, organizacija, lokalnih zajednica, samouprava, kolektiva i kompanija iz cele Srbije koje u praksi implementiraju pomenutih pet temelja EU Green Deal za Balkan.

 

Žiri

 • Veljko Lalić, Glavni i odgovorni urednik časopisa Nedeljnik
 • Dragoljub Petrović, Glavni i odgovorni urednik dnevnika Danas
 • Veselin Simonović, Glavni i odgovorni urednik portala Nova.rs
 • Darko Nadić, profesor Fakulteta političkih nauka
 • Ivan Lalić, profesor Fakulteta savremenih umetnosti

 

Nagrade

U prvom krugu stručni žiri bira 10-15 polu-finalista čiji tekstovi zadovoljavaju kriterijume za objavljivanje u javnosti. U drugom krugu stručni žiri bira 3-5 najboljih tekstova koji će biti objavljeni u  Danasu, Nedeljniku i Nova.rs. Tekstovi ostalih polu-finalista biće od 1. oktobra sukcesivno objavljivani na sajtu mikser.rs i na društvenim mrežama.

 

Svi odabrani autori (polufinalisti i finalisti) biće  gosti eksperimentalnog Mikser festivala koji će se organizovati 7. i 8. oktobra 2020. u Zornića kući nadomak Beograda, i učestvovati u radionici za mlade novinare “Partneri za bolju životnu sredinu” zajedno sa urednicima partnerskih medija.

 

Kriterijumi: 

 • Žiri će prihvatiti tekstove pisane u formi intervjua, reportaže i istraživačkog članka
 • Tekstovi moraju da odgovore na pet osnovnih novinarskih pitanja: ko, šta, kada, gde, kako (zašto)?
 • Novinarski rad u bilo kojem žanru mora da predstavi sve zainteresovane strane u tekstu (zainteresovani/oštećeni+imenovani odgovorni+nezavisni izvor/stručnjak),
 • Inicijative i pozitivne prakse o kojima se piše moraju biti aktuelne u trenutku pisanja
 • Autori teksta odgovorni su za autentičnost izvora (dostaviti kontakte sagovornika, predstavnika inicijativa: brojeve televona, i-mejl adrese, vebsajtove i profile na društvenim mrežama).
 • Inicijative o kojima se piše treba da budu u skladu sa makar jednom od pet ključnih tema EU Green Deal preporuka.

 

Prijavljivanje za konkurs

Konkurs je otvoren za sve studente novinarstva i diplomirane mlade novinare starosti do 30 godina. Svaki kandidat može učestvovati samostalno u izradi istraživačke priče i/ili biti deo tima od najviše dva novinara. Svaki kandidat može biti ko/autor najviše dve istraživačke priče.

Radove je potrebno dostaviti redakciji Miksera na mejl: office@mikser.rs.

 

Propozicije:

 • Tekst do pet (5) hiljada karaktera (sa belinama i predloženom opremom: nadnaslov, naslov, podnaslov)
 • Najmanje pet (pet) grafika ili fotografija koje ilustruju priču (fotografije aktera, fotografije ekološke intervencije u prostoru, infografike, ilustracije…)
 • Validne kontakte sa akterima priča (telefon, mejl, vebsajt, nalog na društvenim mrežama – radi daljeg povezivanja u projektu „Partneri za bolju životnu sredinu)
 • Kontakt autora istraživačke priče

 

*Redakcije zadržavaju pravo prilagođavanja teksta i opreme (nadnaslov, naslov, podnaslov, glose, antrfilei) sopstvenim tehničkim, uređivačkim i vizuelnim standardima.

 

Zainteresovani novinari treba da se prijave na office@mikser.rs sa sledećim informacijama:

 1. Kratak CV
 2. Opis inicijative, okvirni predlog teme, žanra

 

Prijavom na konkurs kandidati potvrđuju da su autori svih priloženih radova, da Mikser ima pravo objavljivanja svih priloženih radova na svim komunikacionim kanalima i u pomenutim medijima, kao i da sa partnerima projekta ima pravo da upotrebi  sve pristigle radove za promociju projekta “Partneri za bolju životnu sredinu”. Svi autori biće potpisani.

 

Rokovi

Konkurs je otvoren od 25. avgusta do 25. septembra 2020. u ponoć.

 

Rezultati konkursa biće objavljeni na sajtu Miksera i Mikserovim društvenim mrežama, dok će finalisti biti kontaktirani imejlom.

 

Kontakt za više informacija: office@mikser.rs

 

Izvor: mikser.rs

Kopiraj link