Takmičenja

Nagradni foto-konkurs "Moje leto" Fondacije "Danilo Kiš"

11.06.2021.
4 min

Konkurs traje od 30. juna do 25. avgusta 2020. godine. Rezultati Konkursa će biti objavljeni do 10. septembra 2020. godine.

 

Prijave i radovi šalju se elektronskom poštom na adresu: office@danilokis.rs. Organizator Konkursa će po prijemu prijave na Konkurs poslati mejl potvrde. Ukoliko ne dobijete potvrdni mejl, obavezno se javite Organizatoru Konkursa.

 

Na Konkursu mogu da učestvuju mladi od 15 do 30 godina, sa prebivalištem, odnosno boravištem na teritoriji Grada Subotica.

 

Prijava

 • U polju sadržaja elektronske pošte prilikom slanja fotografija OBAVEZNO upisati:
 • ime i prezime,
 • kontakt telefon,
 • datum rođenja,
 • adresa,
 • nazive fotografija,
 • i ovu rečenicu "SAGLASAN/NA SAM DA SE MOJI LIČNI PODACI MOGU KORISTITI U SVRHU KONKURSA 'MOJE LETO' U ORGANIZACIJI  FONDACIJE ‘DANILO KIŠ’ SUBOTICA, TE SAM SAGLASAN/NA DA FOTOGRAFIJE KOJE SAM DOSTAVIO/LA OSTANU U TRAJNOM VLASNIŠTVU FONDACIJE, SA MOGUĆNOŠĆU SLOBODNOG RASPOLAGANJA ISTIM."

 

Nagrade

Za najbolje fotografije biće obezbeđene sledeće nagrade: fotoaparat, mobilni telefoni, bicikli, eksterni hard diskovi i utešne nagrade.

 

Radovi

 • Autori mogu da konkurišu crno-belim ili kolor fotografijama u digitalnom obliku i to sa maksimalno 3 fotografije.
 • Fotografije mogu biti snimljene fotoaparatom ili mobilnim telefonom.
 • Fotografije slati isključivo u jpg formatu.
 • Veličina fotografija treba da bude najmanje 1280 piksela (po dužoj strani).
 • Fotografije treba da imaju svoj naziv, po želji autora (npr. Moje leto na Paliću, Moje leto u gradu, Letnji pljusak, Letnja vožnja...).
 • Fotografije moraju biti autorske, i nije dozvoljeno dostavljati tuđe fotografije na konkurs, ili fotografije preuzete sa interneta.
 • Fotografije moraju biti izvorne, bez intervencija u vidu montaže ili grafičke obrade dela, koje menjaju kompoziciju i elemente.
 • Nije dozvoljena obrada fotografija, osim osnovne digitalne obrade, poput uobičajene korekcije boje/kontrasta.
 • Poslate fotografije ostaju u trajnom vlasništvu Fondacije „DANILO KIŠ“ Subotica.
 • Lične podatke učesnika Organizator će koristiti samo u administrativne svrhe. Ime i prezime učesnika koristiće se isključivo kao potpis za objavljene radove, dok e-mail adrese učesnika neće biti objavljivane i koristiće se isključivo u svrhu pozivanja dobitnika, radi obaveštavanja, kao i radi preuzimanja dobijene nagrade. Učesnici učešćem u Konkursu pristaju na pomenute uslove.
 • Organizator zadržava pravo diskvalifikacije fotografija koje ne zadovoljavaju zadate kriterijume ili su neprimerenog sadržaja, bez prethodnog obaveštavanja učesnika.

 

Izbor fotografija

Odabir najboljih radova će po završetku roka za slanje radova vršiti Stručna komisija u sastavu: Jovana Zarubica, diplomirani umetnički fotograf, Edvard Molnar, fotograf i snimatelj, i Marijana Buljovčić, likovni umetnik.

 

Identifikacija nagrađenih

Organizator će obavestiti nagrađenog učesnika o datumu predaje nagrade, odnosno pružiti sve ostale informacije od značaja za ostvarivanje prava na nagradu.

 

Prilikom preuzimanja nagrade, nagrađeni učesnik dokazuje svoj identitet podnošenjem na uvid ličnog dokumenta iz kojeg se na jasan i nedvosmislen način može utvrditi identitet tog lica.

 

Ukoliko je iz ličnog dokumenta vidljivo da potencijalni pobednik nema prebivalište na teritoriji Grada Subotice, tom licu će biti uskraćeno pravo na nagradu u skladu sa pravilima Konkursa.

 

Ukoliko nagrađeni učesnik prekrši pravila Konkursa, a naročito ako se uzdrži od dostavljanja podataka od značaja za utvrđivanje identiteta prilikom preuzimanja nagrade, Organizator neće izvršiti dodelu nagrade tom licu.

 

Izmena pravila

Organizator može promeniti bilo koje od navedenih pravila Konkursa.

 

Izmena pravila mora biti javno dostupna u okviru sajta Fondacije “DANILO KIŠ” Subotica.

 

Prekid konkursa

Konkurs se može prekinuti u slučaju nepredviđenih okolnosti, o čemu će učesnici odmah biti obavešteni putem pismenog obaveštenja na sajtu Fondacije “DANILO KIŠ” Subotica.

 

Za dodatne informacije obratite se elektronskom poštom na: office@danilokis.rs ili na telefon: 024/523-566.

 

Kopiraj link

Slični tekstovi

Konkurs za najbolju fotografiju zdanja i dvorišta Filozofskog fakulteta
12.10.2021.
1 min

Konkurs za najbolju fotografiju zdanja i dvorišta Filozofskog fakulteta

Takmičenja
Foto konkurs Studenjaka za bivše i sadašnje stanare
20.07.2021.
3 min

Foto konkurs Studenjaka za bivše i sadašnje stanare

Takmičenja
Astronomy photographer of the year competition 2021
11.06.2021.
4 min

Astronomy photographer of the year competition 2021

Takmičenja