Takmičenja

Nagradni konkurs Sekule Zečevića za studente univerziteta u Republici Srbiji, rodom iz Hercegovine

11.06.2021.
1 min

Nagradni fond Sekule Zečevića, koji deluje pri Srpskoj akademiji nauka i umetnosti, poziva kandidate da se prijave na Konkurs za jednokratnu godišnju nagradu Fonda za 2020. godinu, za studenta akreditovanih studija univerziteta u Republici Srbiji, a koji je rodom iz Hercegovine.

 

Nagradni fond Sekule Zečevića

Foto: Pixabay

Kandidati treba da ispunjavaju osnovni kriterijum, da su tokom studiranja na II, III ili IV godini studija ostvarili prosek ocena najmanje 9 (devet).

 

Nagrada iznosi 60.000,00 RSD (šezdeset hiljada dinara) neto.

 

Konkurs traje od 22. marta 2021. do 22. aprila 2021. godine.

 

Uz prijavu na Konkurs dostaviti: Biografiju kandidata i uverenje fakuteta o položenim ispitima.

 

Predloge dostaviti na adresu:

 

Nagradni fond Sekule Zečevića,

Srpska akademija nauka i umetnosti,

Kneza Mihaila 35, 11000 Beograd,

sa naznakom za Konkurs Fonda.

 

 

Kopiraj link