Takmičenja

Nagradni konkurs tragom Nastasijević

28.09.2021.
2 min

Biblioteka Braća Nastasijević iz Gornjeg Milanovca raspisuje nagradni konkurs tragom Nastasijevića.

Nagradni konkurs tragom Nastasijević

Foto: Startuj.infostud.com (Shutterstock)

Kategorije konkursa obuhvataju pesmu, kratku prozu i esej. Okvirna tema konkursa jeste stvaralaštvo čuvene umetničke porodice Nastasijević, premda će stručni žiri, koji imenuje Biblioteka, u svim kategorijama ceniti i ostale samostalne i autentične umetničke priloge.

Kao i ranije, pozivamo stvaraoce svih uzrasta.

Zaposleni u Biblioteci nemaju pravo učešća na konkursu.

Tehnički uslovi:

Tekstove dostavljati isključivo u elektronskoj formi, u pdf i word formatu, font Times New Roman, 12; obim teksta ne bi trebalo da prelazi 15 000 karaktera (sa razmacima). Biblioteka zadržava pravo lektorisanja priloga, u kontekstu izdavačke procedure, uz konsultaciju sa autorom.

Konkurs je otvoren od 25. maja do 1. oktobra 2021.

Stručni žiri će 15. oktobra objaviti rezultate konkursa.

Nagrađeni radovi biće objavljeni i promovisani u zborniku Biblioteke Slovo Ćirilovo, tokom manifestacije Dani Nastasijevića u oktobru / novembru 2021. Uzevši u obzir i dalje aktuelnu epidemiološku situaciju, Biblioteka će sve učesnike konkursa i zainteresovane blagovremeno obaveštavati o svim važnim detaljima. Autorska prava i međusobni odnosi učesnika konkursa i Biblioteke biće uređeni uz poštovanje pozitivnih propisa i dobrih poslovnih običaja. Uz široko poštovanje slobode umetničnog stvaranja, Biblioteka zadržava pravo da ne uzme u razmatranje radove koji zagovaraju bilo koji oblik netolerancije i diskriminacije.

Radove dostavljati na e-mail adresu: konkursgmbiblioteka15@gmail.com, sa naznakom: Konkurs Tragom Nastasijevića 2021.

Kopiraj link