Takmičenja

Nagradni konkurs za idejno dizajnersko rešenje logoa i plakata za projekat "Učionica sPasa"

30.07.2021.
4 min

Konkurs traje od 01. avgusta do 20. avgusta 2021. godine. Rezultati konkursa će biti objavljeni do 01. septembra 2021. godine.

Nagradni konkurs za idejno dizajnersko rešenje logoa i plakata za projekat "Učionica sPasa"

Prijave i radovi se šalju elektronskom poštom na adresu: ucionicaspasa@gmail.com

Organizator Konkursa će po prijemu prijave na Konkurs slati mejl potvrde. Ukoliko ne dobijete potvrdni mejl, obavezno se javite Organizatoru konkursa.

Na Konkursu mogu da učestvuju samo studenti Grafičkog inženjerstva i dizajna sa Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu.

O projektu:

Projekat “Učionica sPasa” je osmišljen sa ciljem kreiranja edukativnog programa za decu od 7 - 10 godina koji bi uticao na promenu vrednosti i ponašanja dece i njihovih roditelja prema kućnim ljubimcima i napuštenim životinjama. Cilj je da se razvije viši stepen empatije i razumevanja emocija, potreba i ponašanja kod dece vlasnika kućnih ljubimaca. Edukacija dece o dobrobiti životinja i odgovornom vlasništvu, važan je aspekt održivosti rešenja problema napuštenih životinja. 

Kako deca nisu naučena da prepoznaju potrebe svojih ljubimaca, nisu spremna da preuzmu odgovornost za brigu o njima, i imaju ograničeno znanje o dobrobiti životinja, edukativni program je tako osmišljen da se deca bolje upoznaju sa potrebama svojih najboljih i najvernijih prijatelja - pasa. Humana i sigurna zajednica bez napuštenih životinja ideal je kojem stremimo i edukaciju dece vidimo kao način da takva budućnost ne bude samo želja. Svako dete može da bude heroj svoje zajednice tako što će naučiti kako da brine o drugim živim bićima i donositi odluke koje neće prouzrokovati patnju drugim živim bićima. Dete tako uči o sebi, drugima, pronalazi svoje mesto u zajednici, svetu u kom živi i uči kako ono samo može da doprinese da svet bude bolje mesto za život.

Projekat je finansiran u okviru ORCA Akademije, koju podržava USAID, kroz projekat "Tvoje mesto u Srbiji". 

Prijava:

U polju sadržaja elektronske pošte prilikom slanja idejnog rešenja logoa i plakata obavezno upisati:

 • Ime i prezime;
 • Kontakt telefon;
 • Godina studija;
 • Datum rođenja;
 • Adresa;
 • I ovu rečenicu "Saglasan/na sam da se moji lični podaci mogu koristiti u svrhu konkursa 'učionica sPasa' u organizaciji udruženja 'obavezna komponenta' Novi Sad, te sam saglasan/na da materijal koji sam dostavio/la ostanu u trajnom vlasništvu organizacije, sa mogućnošću slobodnog raspolaganja istim."

Nagrada: 

 • Za najbolje idejno rešenje biće obezbeđena simbolična nagrada.

Radovi:

 • Autori mogu aplicirati sa idejnim rešenjem logoa i plakata projekta "Učionica sPasa" u digitalnom obliku.
 • Idejna rešenja moraju biti prilagođena ciljevima projekta (vidi "O projektu").
 • Idejna rešenja se šalju u jpg ili pdf formatu.
 • Idejna rešenja moraju biti autorska, i nije dozvoljeno dostavljati tuđe radove na Konkurs, ili radove preuzete sa interneta.
 • Slanjem radova dajete saglasnost da se vaše idejno rešenje koristi za potrebe realizacije projekta "Učionica sPasa".
 • Lične podatke učesnika Organizator će koristiti samo u administrativne svrhe. Ime i prezime učesnika koristiće se isključivo kao potpis za objavljene radove, dok e-mail adrese učesnika neće biti objavljivane i koristiće se isključivo u svrhu pozivanja dobitnika, radi obaveštavanja, kao i radi preuzimanja dobijene nagrade. Učesnici učešćem u Konkursu pristaju na pomenute uslove.
 • Organizator zadržava pravo diskvalifikacije idejnih rešenja koja ne zadovoljavaju zadate kriterijume ili su neprimerenog sadržaja, bez prethodnog obaveštavanja učesnika.

Identifikacija nagrađenih:

 • Organizator će obavestiti nagrađenog učesnika o datumu predaje nagrade, odnosno pružiti sve ostale informacije od značaja za ostvarivanje prava na nagradu.
 • Prilikom preuzimanja nagrade, nagrađeni učesnik dokazuje svoj identitet podnošenjem na uvid ličnog dokumenta iz kojeg se na jasan i nedvosmislen način može utvrditi identitet tog lica.
 • Ukoliko nagrađeni učesnik prekrši pravila Konkursa, a naročito ako se uzdrži od dostavljanja podataka od značaja za utvrđivanje identiteta prilikom preuzimanja nagrade. Organizator neće izvršiti dodelu nagrade tom licu. 

Za dodatne informacije obratite se elektronskom poštom na: ucionicaspasa@gmail.com.

Kopiraj link

Slični tekstovi

New design for Sustainable Enel Street Cabinet
05.07.2021.
1 min

New design for Sustainable Enel Street Cabinet

Takmičenja
A4I Prize
16.12.2021.
1 min

A4I Prize

Takmičenja
New design for sustainable Enel Secondary Substation
31.05.2022.
1 min

New design for sustainable Enel Secondary Substation

Takmičenja