Takmičenja

Produžen Konkurs za izbor najboljih studentskih radova o EU 2024.

02.07.2024.
3 min

Ministarstvo za evropske integracije Vlade Republike Srbije produžilo je rok za prijem radova u okviru nagradnog konkursa za izbor najboljih individualnih studentskih radova o evropskoj integraciji i procesu pristupanja naše zemlje Evropskoj uniji. Novi rok za dostavljanje radova je 30. septembar 2024. godine.

Produžen Konkurs za izbor najboljih studentskih radova o EU 2024.

Cilj ovog nagradnog konkursa je da neposredno uključi mlade akademske građane u otvorenu argumentovanu debatu o bitnim aspektima pristupnog procesa i članstva Republike Srbije u Evropskoj uniji.

Radovi bi trebalo da odgovore na jedno od šest pitanja:

  1. „Ipak se kreće!" ili „Ipak se kreće?" proces pristupanja Zapadnog Balkana i Republike Srbije Evropskoj uniji: može li Srbija ostati i opstati van EU?
  2. EU i rodna ravnopravnost
  3. Ekonomske koristi i izazovi evropske integracije Srbije
  4. Plan rasta EU kao prilika za približavanje Zapadnog Balkana Evropskoj Uniji
  5. Vladavina prava u svetlu aktuelne pregovaračke metodologije EU: mogućnost za napredak Republike Srbije?
  6. Zašto krize učvršćuju EU?

Komisija sastavljena od profesora Univerziteta u Beogradu procenjivaće kvalitet pristiglih radova, a za autore tri najbolja predviđeni su honorari u iznosu od 110.000, 80.000 i 60.000 dinara. Pored tri najbolje rangirana, Ministarstvo će u elektronskom zborniku studentskih radova objaviti i ostale radove koji ispune kriterijume. Pored novčanih nagrada koje dodeljuje Ministarstvo za evropske integracije, ove godine u saradnji sa Centrom Velika Evropa Instituta Žak Delor iz Pariza i Ambasadom Republike Francuske u Srbiji, prvi put u okviru ovog konkursa biće dodeljena i posebna nagrada - „Žak Delor“, koja podrazumeva finansiranje (put i dnevnice) studijske posete Parizu za jednog autora.

Konkurs je otvoren za studente programa osnovnih akademskih studija i programa master akademskih studija svih univerziteta u Republici Srbiji.

Prijava

Rad se dostavlja u jednom štampanom primerku i u elektronskom obliku na jednom kompakt disku/USB. Na štampanom i elektronskom primerku rada ne sme biti navedeno ime i prezime studenta koji je autor, kao ni ma koji drugi lični podaci koji mogu otkrivati njegov identitet. Pored rada u štampanoj i elektronskoj formi, dostavlja se priložen zaseban zatvoreni koverat u kom mora da bude poseban dokument koji obavezno sadrži: ime i prezime studenta, kontakt podatke studenta (adresa elektronske pošte, broj fiksnog i mobilnog telefona), naziv fakulteta, naziv studijskog programa, stepen i godina studija, naziv rada i broj indeksa (posebno se dostavlja i fotokopija prve strane indeksa sa podacima studenta). Zajedno se rad u jednom štampanom primerku i u elektronskom obliku na jednom kompakt disku/USB i zasebna zatvorena koverta sa ličnim podacima dostavljaju u jednoj zapečaćenoj koverti, zaštićenoj od oštećenja koja mogu nastati u transportu. Prispele prijave koje ne ispunjavaju ovaj zahtev, neće biti uzeti u razmatranje.  

Za konkurisanje za nagradu „Žak Delor“, neophodno je u dokumentu sa podacima studenta navesti:

  • „Konkurišem i za Žak Delor nagradu“
  • Navesti nivo znanja francuskog jezika. 

Prethodno navedena prijavna dokumentacija za konkurs, s napomenom na koverti „Za studentski konkurs“, dostavlja se ili lično na pisarnici, ili slanjem poštom, adresirana na:  

Ministarstvo za evropske integracije  
Sektor za komunikacije i obuku i pripremu srpske verzije pravnih tekovina  Evropske unije  
Nemanjina 34  
11000 Beograd  

Rok za slanje radova je 30. septembar 2024. godine.

Tekst konkursa možete da preuzmete ovde.

Rešenje o raspisivanju konkursa možete da preuzmete ovde.

Kopiraj link