Takmičenja

Stalni konkurs časopisa Afirmator 2021.

11.06.2021.
3 min

Časopis „Afirmator“ poziva saradnike da šalju svoje radove na stalni konkurs.

 

Stalni konkurs časopisa Afirmator 2021.

Foto: Pixabay

Redakcija prima neobjavljene radove za sledeće rubrike:

 • proza (kratka priča, do pet kucanih strana; e-mail: afirmator.proza@gmail.com)
 • poezija (pet pesama i više, i kratka biografija; e-mail: afirmator.poezija@gmail.com)
 • satira (priče do tri kucane strane, do dvadeset aforizama, do pet karikatura, video radovi, satirična muzika, skečevi; e-mail: afirmator.satiraihumor@gmail.com)
 • književnost (esej, književna kritika, prikaz; e-mail: afirmator.kritika@gmail.com)
 • vizuelne umetnosti (umetnički radovi, tekstovi, projekti, najave; e-mail: vizuelne.skladiste@gmail.com)
 • f/ sf / horor (esej, studija, sinopsis za film, kratka priča, do 3 kucane strane; e-mail: afirmator.sf.horor@gmail.com)
 •  društvene nauke (do sedam kucanih strana; e-mail: afirmator.drustvenenauke@gmail.com)
 • putopis (putopisi i dr, do tri kucane strane; e-mail:afirmator.geografija@gmail.com)
 • vizuelne umetnosti (prikazi, kritike, umetničke fotografije, fotografije slika, skulptura, kao i fotografije, video snimci instalacija; umetnosti XX i XXI veka, umetnosti prethodnih epoha, prikazi i kritike aktuelnih izložbi na domaćoj sceni, aktuelnog programa svetskih muzeja i/ili galerija,  neobjavljeni prevodi ključnih tekstova ili odlomaka iz literature o savremenoj umetnosti; email: afirmator.lik@gmail.com)
 • sindikat (socijalna pitanja, nepravde kojih je naše društvo puno, primeri, snimci, izveštaji, do tri kucane strane; e–mail: afirmator.sindikat@gmail.com)
 • politika (komentari, kolumne, istraživačko novinarstvo, do tri kucane strane; e–mail: afirmator.politika@gmail.com)

 

Redakcija moli saradnike da tekstove za aktuelni broj šalju do 20. u mesecu u sledećem formatu: Microsoft Word (2003 ili 2007), font – Times New Roman, veličina – 12. Uz tekst poslati i kratku biografiju sa fotografijom. Tekstovi, koji stignu posle 20. u mesecu, biće uzeti u obzir za sledeće izdanje.

 

Redakciju Afirmatora čine: Katarina Fiamengo, Berislav Blagojević, Predrag Milojević, Dragoslava Barzut, Tamara Lujak, Jelica Kiso, Đorđe Bogojević.

 

Kopiraj link