Takmičenja

Takmičenje mladih iz engleskog jezika: AI, a blessing or a curse?

28.06.2023.
1 min

Akademija umetnosti Novi Sad Vas sa zadovljstvom poziva na Peto takmičenje mladih iz engleskog jezika Pojas i put & Čajna dejli (China Daily) međunarodno takmičenje iz engleskog jezika 21st Century Cup.

Takmičenje mladih iz engleskog jezika: AI, a blessing or a curse?

KATEGORIJA: NACIONALNO TAKMIČENJE IZ ENGLESKOG JEZIKA – OTVOREN POZIV

21st Century Cup je takmičenje iz engleskog jezika namenjeno ljubiteljima javnog nastupa širom sveta koje je 1996. godine inicirala Čajna dejli. Takmičenje mladih iz engleskog jezika Pojas i put inicirano je 2019. godine.

Kako se prijaviti

Peto takmičenje iz engleskog jezika Pojas i put i Čajna dejli međunarodno takmičenje iz engleskog jezika 21st Century Cup otvoreni su za prijavu đaka i studenata srpskog državljanstva (srednje škole, fakulteti i akademije) starosti od 16 do 27 godina.

Podnosioci prijave treba da pripreme:

  1. Govor na temu AI, a blessing or a curse? (usmeno izlaganje bez čitanja)
  2. Trajanje govora: maksimalno 4 minuta
  3. Video snimak govora
  4. Pisani tekst govora (500 reči)
  5. Prijavni formular

KRAJNJI ROK ZA PRIJAVE: 05. jul 2023.

Polufinale i finale takmičenja će se održati u oktobru 2023. godine u Kini.

Kopiraj link