Volontiranje

Konkurs za izbor Omladinskih delegata Srbije u Ujedinjenim nacijama 2020/21.

14.07.2020.
5 min

Udruženje za Ujedinjene nacije Srbije od 2017. godine organizuje projekat „Omladinski delegati Srbije u Ujedinjenim nacijama“, koji obuhvata izbor dva omladinska delegata u Ujedinjenim nacijama i njihov aktivan rad tokom mandata od jedne godine.

 

Omladinski delegati Srbije u UN

 

Uz podršku Ministarstva spoljnih poslova i Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije uspostavljen je institucionalni okvir zvaničnog izbora mladih predstavnika i tokom prvog ciklusa stečena su iskustva za razvoj i održivost projekta u skladu sa relevantnim dokumentima UN i omladinske politike u Srbiji.

 

Donator projekta je: Omladinski savez udruženja „Novi Sad omladinska prestonica Evrope – OPENS“. Partneri projekta su: Krovna organizacija mladih Srbije i Nacionalna asocijacija kancelarija za mlade.

 

Izabrani mladi predstavnici Republike Srbije na zasedanjima u UN u koje su uključeni mladi, obavljaće ulogu na volonterskoj osnovi, a u službenim kontaktima zastupaće interese Srbije u UN i predstavljaće potrebe mladih u Srbiji. Status mladih delegata biće u nivou savetnika za pitanja mladih, a platformu će pripremati u konsultacijama sa subjektima omladinske politike i u dijalogu sa vršnjacima širom zemlje, kroz učešće na različitim događajima.

 

Cilj projekta je podsticanje uključivanja mladih u državnu omladinsku politiku i preuzimanje društvenih obaveza, preko izražavanja interesa mladih kroz ulogu omladinskog predstavnika u državnoj delegaciji u UN, kao i kontinuirano obučavanje novih mladih lidera za promene.

 

Aktivnosti i obaveze omladinskih delegata

Mandat omladinskih delegata trajaće od avgusta tekuće do juna naredne godine i obuhvata sledeće:

 1. Učešće na događajima u UN: 
  - Generalna skupština UN (učešće u radu Trećeg komiteta) 
  - Omladinski forum Ekosoka, Komisija za održivi razvoj i Komisija za socijalni razvoj
  - Savet za ljudska prava UN i Omladinski forum Uneska (svake druge godine).
  - drugi međunarodni skupovi.
 2. Promocija i informisanje na nacionalnom nivou o učešću na ovim događajima i mogućnostima koje nude programi UN za mlade (učešće na različitim događajima u svojstvu govornika, organizacija info-dana, promocije po mestima na kojima se okupljaju mladi).
 3. Učešće u obeležavanju Dana mladih 12. avgusta.
 4. Predstavljanje programa na Beogradskom međunarodnom modelu UN - BIMUN, koji organizuje Udruženje za UN Srbije.
 5. Podnošenje kvartalnog izveštaja o aktivnostima i postignućima.
 6. Priprema inicijative ili projekta koji proističe iz iskustva sa skupova u UN.
 7. Učešće u procesu selekcije i pripreme narednih omladinskih predstavnika.
 8. Zbog različitih aktivnosti koje uloga Omladinskog delegata Srbije u UN podrazumeva, očekuje se da će izabrani delegati u periodu mandata biti u Srbiji. Neophodna je redovna komunikacija delegata sa organizatorom projekta, a angažovanje tokom mandata je u vezi sa pripremama i skupovima UN od septembra do decembra, kao i kasnije povremeno angažovanje na prenošenju iskustava i učešće na omladinskim skupovima u Srbiji. Delegati su u obavezi da ispunjavaju sve preuzete obaveza tokom perioda na koji su izabrani. Preciznije obaveze regulisaće se Izjavom koju će potpisati izabrani novoizabrani Omladinski delegati za period 2020/21.
 9. Izabrani delegati će imati obavezu da nakon isteka mandata aktivno učestvuju u prenošenju znanja i pomažu rad naredne generacije omladinskih delegata još 6 meseci, kako bi se osigurao kontinuitet učešća delegata u navedenim procesima.

 

Ko može da se prijavi na konkurs za izbor omladinskih delegata Srbije u Ujedinjenim nacijama?

Na konkurs se mogu prijaviti mladi od 19 do 27 godina, koji su državljani Republike Srbije, sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije a imaju:

 • aktivno znanje engleskog jezika,
 • dobro poznavanje omladinske politike u Srbiji,
 • poznavanje sistema Ujedinjenih nacija,
 • prethodno iskustvo u omladinskom aktivizmu,
 • ostvaren uspeh u obrazovanju i redovno ispunjavanje obaveza tokom školovanja,
 • postignute rezultate u vannastavnim aktivnostima,
 • druga dostignuća značajna za program omladinskih delegata u UN.

 

Prijava

Prijavljivanje na javni konkurs je do 20. jula 2020. godine. Proces odabira omladinskih delegata sastojaće se iz 3 faze: javni konkurs, testiranje najbolje rangiranih na osnovu aplikacija i intervjui za najuspešnije kandidate nakon testiranja.

 

Način podnošenja prijava:

 1. Neophodno je da zainteresovani kandidati/kinje popune online PRIJAVNI FORMULAR na engleskom jeziku na ovom LINKU.
 2. Nakon slanja popunjenog elektronskog Prijavnog formulara, obavezno je da zainteresovani kandidati/kinje pošalju aktuelnu biografiju (do 2 strane) na mejl: unyouthdelegate@unaserbia.rs.

 

 Više informacija o konkursu možete pronaći na ovom linku.

 

 

Kopiraj link