Volontiranje

Postani volonter UN u lokalnoj zajednici!

11.08.2022.
5 min

Uz podršku Evropske unije, Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) poziva mlade da se prijave za pohađanje programa obuke i angažovanje na volonterskim ugovorima Ujedinjenih nacija (UNV), u lokalnim institucijama u Srbiji.  

Postani volonter UN u lokalnoj zajednici!

Foto: FB/UNDP Srbija

Ovaj javni poziv se raspisuje u okviru projekta „Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2)“, i namenjen je mladima od 18 do 30 godina, koji imaju prijavljeno prebivalište na teritoriji Babušnice, Vladičinog Hana, Vrnjačke Banje, Kruševca, Novog Sada, Subotice i Topole. 

Cilj programa obuka i volonterskog angažmana u lokalnim samoupravama je da omogući mladima da razviju znanja i veštine kako bi:  

 1. uticali na društvene i političke procese u gradovima/opštinama u kojima žive; 

 2. sarađivali sa lokalnim vlastima radi većeg uključivanja mladih u osmišljavanje i usvajanje politika i praksi, kroz volontiranje u okviru lokalnih institucija; 

 3. mogli efikasnije da se zalažu za interese mladih na lokalnom nivou u saradnji sa različitim zainteresovanim stranama. 

Programi obuke, iz oblasti održivog razvoja, ljudskih prava i „mekih“ veština potrebnih za zapošljavanje, za dvadeset i pet (25) odabranih kandidata i kandidatkinja će se održavati u periodu od 20. avgusta do 30. septembra 2022. godine. Obuke će trajati dva dana, a učesnicima i učesnicama će biti obezbeđen smeštaj i nadoknađeni troškovi prevoza u visini povratne autobuske karte. Takođe, svi kandidati i kandidatkinje koji budu učestvovali, dobiće sertifikat o uspešnom završetku obuke.  

To će im omogućiti da kroz volonterske ugovore Ujedinjenih nacija (UNV) budu angažovani u lokalnim institucijama na bazi šestomesečne radne prakse, uz odgovarajući iznos nadoknade za životne troškove. Angažovani mladi volonteri i volonterke će imati zadatak i priliku da institucijama u kojima volontiraju, kao i korisnicima usluga tih institucija, prenesu znanja i veštine stečene na obukama, kao i da unaprede svoja znanja i veštine tokom radne prakse. Svi volonteri i volonterke će po završetku prakse dobiti sertifikat o završenom volontiranju, kako bi imali bolje šanse za zaposlenje.  

Rok za predaju i slanje prijava je produžen do 15. avgusta 2022. godine, u 17 sati.  

U nastavku su detaljnije informacije o ovom javnom pozivu. 

Ko može da učestvuje? 

Učešće u ovom javnom pozivu je otvoreno za sve mlade od (18) osamnaest do (30) trideset godina iz Republike Srbije koji imaju prijavljeno prebivalište na teritoriji jedne od partnerskih lokalnih samouprava projekta ReLOaD2 (Babušnica, Vladičin Han, Vrnjačka Banja, Kruševac, Novi Sad, Subotica i Topola). 

Posebno ohrabrujemo devojke i mladiće koji pripadaju nekoj od ranjivih društvenih grupa da se prijave! 

Šta je od dokumentacije potrebno za prijavljivanje? 

 • Kopija diplome o stečenom obrazovanju;  
 • Dokaz o prebivalištu
 • CV/Biografija na srpskom jeziku, koja treba da sadrži sledeće podatke: 
  • Kontakt informacije (e-mail, broj telefona);  
  • Datum rođenja; 
  • Informacije o stečenom obrazovanju;  
  • Informacije o prethodnom volonterskom radu; 
  • Informacije o prethodnom radnom iskustvu, uključujući i neplaćeni angažman, stažiranje, radne prakse i slično; 
  • Informacije o poznavanju rada na računaru; 
  • Sve dodatne informacije koje kandidat smatra validnim. 
 • Motivaciono pismo na srpskom jeziku (250-500 reči) koje objašnjava: 
  • Generalnu motivisanost za učestvovanje u projektu 
  • Zbog čega ste zainteresovani da učestvujete? 
  • Kakva je vaša profesionalna, a kakva lična motivisanost za učestvovanje? 
  • Koja su vaša očekivanja od uključivanja u realizaciju projekta? 
  • Koje vaše veštine i znanja možete primeniti tokom učešća? 
  • Sve ostale informacije koje kandidat/kinja smatra važnim. 

Maksimalan broj poena koji kandidat/kinja može dobiti na osnovu biografije je 40, a na osnovu motivacionog pisma 60. Minimalan broj poena koji kandidat/kinja treba da ima da bi bio/la pozvan/a na razgovor je 70.  

Kako se predaje prijava? 

Popunjena prijava (sa kompletnom zahtevanom dokumentacijom) treba da se dostavi putem imejla na adresu reload.rs@undp.org sa naslovom: „ReLOaD2 Javni poziv za UNV – ime i prezime kandidata/kinje“. 

Svi koji su se prijavili, bilo da su prihvaćeni ili odbijeni, biće obavešteni o rezultatu Javnog poziva najkasnije u roku od 30 dana od zatvaranja Javnog poziva.  

Pitanja u vezi sa prijavom se mogu postavljati do 26. jula 2022. godine, četvrtog dana pred istek javnog poziva, na imejl adresu reload.rs@undp.org. Odgovori na pitanja biće poslati u imejlu u roku od tri radna dana od prijema.  

Ovaj Javni poziv je raspisan u okviru projekta „Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2)“ koji finansira Evropska unija (EU), a sprovodi UNDP.

Kopiraj link