Volontiranje

Trening za liderke i lidere interkulturalnih omladinskih razmena

08.10.2021.
5 min

Nakon uspešno obučenih više od deset generacija, Volonterski centar Vojvodine raspisuje poziv za novu generaciju polaznica/ka obuke za liderke/re interkulturalnih omladinskih razmena!

Trening za liderke i lidere interkulturalnih omladinskih razmena

Foto: Startuj.infostud.com (Shutterstock)

Ovaj dvanaesti ciklus otvoren je za učesnice/ke iz Srbije, Francuske i Nemačke.

Cilj i kratak opis:

Program obuke i treninga za liderke/re interkulturalnih omladinskih razmena je sertifikovan od strane Nemačko-francuske kancelarije za mlade (OFAJ/DFJW). Program obuke pratikurikulum razvijen od strane Nemačko-francuske kancelarije za mlade.

Cilj obuke je da učesnice/ke obuči i osnaži za planiranje, organizovanje i realizaciju interkulturalnih omladinskih razmena. Obuka se sastoji iz tri jednonedeljna modula koji će biti realizovani redom u Francuskoj, Srbiji i Nemačkoj. Namenjena je učesnicama i učesnicima, koji imaju iskustva sa omladinskim razmenama i/ili volonterskim kampovima, a prvenstveno onima koji su zainteresovani i motivisani da organizuju i vode interkulturalne omladinske razmene.

Tokom obuke učesnice/i će steći teorijska znanja i praktična iskustva iz sledećih oblasti:

 • Liderstvo, kompentencije liderki/a u interkulturalnim razmenama;
 • Rad sa grupama, razvoj grupe, dinamika grupnog rada;
 • Timski rad, uloge u timu, rad u međunarodnom timu;
 • Jezičke animacije;
 • Kultura i interkulturalno učenje;
 • Osmišljavanje programa omladinske razmene, logistika, finansijski plan, evaluacija;
 • Predrasude i stereotipi, konflikti,komunikacija;
 • Finansiranje programa, pisanje projekta i budžetiranje, izrada narativnog i finansijskog izveštaja;
 • Različiti metodološki pristupi u interkulturalnom omladinskom radu.

Organizatori:

Obuku realizuje Volonterski centar Vojvodine iz Srbije zajedno sa partnerskim organizacijama Interkulturelles Netzwerk iz Nemačke i Peuple et Culture iz Francuske. Trenerski tim je sastavljen od predstavnika partnerskih organizacija, a čine ga iskusne trenerice i treneri iz ovih zemalja sa dugogodišnjim iskustvom u omladinskom radu, kao i programima neformalnog obrazovanja i interkulturalnih razmena.

Period i mesto realizacije:

Obuka se sastoji iz tri modula, a budući učesnici i učesnice u obavezi su da učestvuju u sva tri dela obuke. Obuka će se realizovati u skladu sa navedenim vremenskim planom:

 • I modul 06. - 13. novembra 2021. La Coume, Francuska.
 • II modul april 2022. Mali Iđoš, Srbija.
 • III modul jun 2020. Bodensee, Nemačka.

Učesnice/ci obuke biće ljudi iz 3 grupe:Srbije, 6-8 učesnica/ka; Nemačke, 6-8 učesnica/ka; Francuske, 6-8 učesnica/ka.

Svaku grupu čini do 8 učesnica/ka koji zadovoljavaju sledeće uslove:

 • Najmanje 18 godina starosti;
 • Voljni da se angažuju u osmišljavanju i sprovođenju interkulturalnih omladinskih razmena;
 • Osobe koje mogu učestvovati u sva 3 dela obuke prema navedenom vremenskom planu;
 • Poželjno znanje nemačkog ili francuskog jezika;
 • Poželjno iskustvo učešća u interkulturalnim omladinskim razmenama ili volonterskim kampovima;
 • Zbog svih ograničenja vezanih za kretanje i putovanje tokom pandemije, poziv je otvoren samo za osobe koje su vakcinisane Pfizer, AstraZeneca, Moderna ili Johnson & Johnson vakcinom, pod uslovom da je prošlo 14 dana od druge doze.

Jezik obuke:

Zvanični jezici ovog programa su srpski, nemački i francuski. Trenerica i prevoditeljka sa Balkana, su iz Srbije. Program treninga odvija se na jednom od ova tri jezika, uz obezbeđen konsekutivni prevod na druga dva. U radu u malim grupama učesnice/ci će koristiti engleski jezik, mada će po potrebi i u ovim delovima programa biti obezbeđen prevod.

Sertifikat:

Svi učesnici/ce koji uspešno završe čitav program obuke (učestvuju na sva tri dela) i urade praktični deo (učestvuju u pripremi i implementaciji jedne interkulturalne omladinske razmene) stiču pravo na sertifikat izdat od strane Nemačko-francuske kancelarije za mlade i time mogućnost (ukoliko to žele) da se nađu u javnoj bazi liderki/ra omladinskih razmena, te će na taj način biti dostupni organizacijama koje traže lidere i žele da ih angažuju. Više informacija o sertifikatu može se naći na sajtu.

Finansijski aspekat učešća:

U toku trajanja obuke učesnice/ci imaju obezbeđen smeštaj, hranu, kao i sve neophodne materijale za rad. Putni troškovi učesnika će biti refundirani od strane organizatora.

Putni troškovi učesnica/ka iz Srbije se refundiraju za put u Francusku i Nemačku prema pravilniku* Nemačko - francuske kancelarije za mlade. 

(*Kaltulator razdaljine nalazi se ovde. Dobijeni broj kilometara množi se sa 0.24 eura i iznosi maksimum refundacije putnih troškova po osobi. Na primer maksimalna refundacija za put od Novog Sada do Wasserburg-a (Bodensee) iznosi 277 eura.)

Učesnice/ci iz Srbije plaćaju participaciju za učešće na treningu u iznosu od po 65€ za module u Francuskoj i Nemačkoj, i 50€ za modul u Srbiji.

Učesnice/ci iz Nemačke i Francuske plaćaju participaciju u iznosu od 200 - 300€.

Potrebni troškovi testiranja na Covid pri polasku, tokom i pri povratku u Srbiju će takođe biti pokriveni od strane organizatora.

Rok za prijavu:

Popunjen prijavni formular treba poslati na e-mail adresu konkurs@volontiraj.rs najkasnije do ponoći 10.10.2021. godine!

Kopiraj link