/posao/logo/krusik.png
Prvi posao
Tehnolog u sektoru razvoja
Lokacija Valjevo
Rok za prijavu 04.05.2024.
Postavljeno 04.04.2024.
Puno radno vreme
Nije potrebno radno iskustvo

Холдинг корпорација ''Крушик'' а.д. Ваљево расписује конкурс за пријем у радни однос за позицију: Технолог у сектору развоја машинске или електро струке - 10 извршилаца

Посебни услови:

 • Дипломирани/мастер инжењер из области машинства или електротехнике
 • Стечено високо образовање техничке струке:
  • на основним академским студијама у обиму најмање 240 ЕСПБ бодова, односно мастер академским студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;
  • на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.
 • Са или без радног искуства (радно искуство је пожељно).

Општи услови:

 • Да су кандидати држављани Републике Србије;
 • Да нису осуђивани и да се против њих не води кривични поступак.

Кандидат је дужан да достави:

 • Пријаву на конкурс (пријава треба да садржи: основне личне податке, адресу, контакт телефон и краћу биографију);
 • Доказ о стеченом образовању (оригинал или оверена копија);
 • Извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија, не старији од шест месеци);
 • Уверење о држављанству (оригинал или оверена копија, не старије од шест месеци);
 • Уверење надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак (оригинал или оверена копија, не старије од шест месеци);
 • Уверење надлежног МУП-а да кандидат није кривично осуђиван (оригинал или оверена копија, не старије од шест месеци).

Пријаве на конкурс са потребним доказима о испуњавању услова конкурса достављати на адресу:

Холдинг корпорација „Крушик“ а.д. Ваљево
Владике Николаја бр. 59, 14000 Ваљево
са назнаком „за Кадровску службу“ 

Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу је Богдан Зарић, број телефона у дну, локал 2430.

Комисија за спровођење процедуре за избор кандидата по јавном конкурсу ће пристигле пријаве размотрити и предложити в.д. генералног директора листу пријављених кандидата који испуњавају услове конкурса у року од 15 дана од дана истека рока за подношење пријава.

Неблаговремене, непотпуне, неразумљиве пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају услове јавног конкурса, Комисија ће одбацити закључком против кога није дозвољена жалба.

Комисија ће у року од 8 дана од дана доношења одлуке о избору кандидата, обавестити учеснике о резултатима конкурса.

Napomena: Startuj.infostud.com ne vrši posredovanje u zapošljavanju u Srbiji, niti u inostranstvu. Postupak selekcije i odabira kandidata je u nadležnosti poslodavca, a odredbe ugovora o radu predstavljaju direktan dogovor između poslodavca i zaposlenog. Svi pojmovi u oglasima, koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola i obrnuto, osim ukoliko specifičnim zahtevima posla nije drugačije propisano.
Slična zanimanja
Loading...
Slični poslovi
Loading...

Nastavkom korišćenja sajta smatramo da prihvataš korišćenje kolačića. Saznaj više