Sve ustanove>Fakulteti>

Akademija umetnosti

Akademija umetnosti

Akademija umetnosti

Univerzitet u Novom Sadu

Državni Fakultet

Lokacija

Đure Jakšića 721000 Novi Sad

Vebsajt

www.akademija.uns.ac.rs

Telefon

+381(0)21/422-176, 422-177

Email

aofarts@uns.ac.rs

Slične ustanove

https://storage.najstudent.com/college/749ba26ef35778b8b14b10aee3aed19691842ac4f83dc35edc110d9145904e70.png
Filozofski fakultetwww.ff.uns.ac.rs
undefined
https://storage.najstudent.com/college/d8eb8ad857b43c6d8ccf3363ff6164b9b92272715b240f072903c77050075dbf.png
Prirodno matematički fakultethttp://pmf.ni.ac.rs
undefined
https://storage.najstudent.com/college/edba7167c199d7bebb4912a9afeb70d1cdc97f7b1e8eb764c33fd486189395b7.png
Medicinski fakultethttps://www.mf.uns.ac.rs/index.php
undefined