Sve ustanove>Fakulteti>

Poljoprivredni fakultet

Poljoprivredni fakultet

Poljoprivredni fakultet

Univerzitet u Beogradu

Državni fakultet

Lokacija

Nemanjina 6, Zemun, Beograd

Vebsajt

https://agrif.bg.ac.rs/

Telefon

+381(0)11/316-50-18

Email

public@agrif.bg.ac.rs

Opis

Od skromnog početka sa nekoliko nastavnika, tri redovna, jednim vanrednim i tri honorarna, Poljoprivredni fakultet je danas jedna od vodećih visokoškolskih ustanova u ovom delu Evrope, sa preko 500 zaposlenih i permanentim brojem od oko 4.500 studenata. Zgrada Fakulteta je izuzetna kombinacija klasičnog, bečkog stila tridesetih godina prošlog veka na koji je pripojen novi, savremeni deo zgrade (1980. godine). Prednja fasada je kitnjasta, sa figurama i ornamentima. U unutrašnjosti starog dela zgrade dominiraju renesansne stepenice i mermerni stubovi. Posebno je impresivan veliki amfiteatar sa balkonom, kapaciteta 800 mesta. Naučnoistraživački rad se obavlja preko 8 instituta, 31 katedre, velikog broja specijalizovanih i akreditovanih laboratorija, oglednog dobra ''Radmilovac'', velikog broja naučnih društava koja deluju u okviru Fakulteta, uz intenzivnu saradnju sa srodnim organizacijama u zemlji i inostranstvu. U skladu sa evropskim sistemom obrazovanja na Fakultetu su uvedene krupne promene usvajanjem novog, trostepenog načina studiranja (osnovne akademske studije, diplomske akademske studije-master, specijalističke akademske studije i doktorske akademske studije). Reformski proces usklađen sa Bolonjskom deklaracijom i novi studijski programi počeli su da se primenjuju od 2007. godine.

Slične ustanove

https://storage.najstudent.com/educationalInstitution/3b9198278d98458c98e4daa67c61d0f408f0149e779be80f388f9aaf9e624aff.jpg

Hemijski fakultet...

www.chem.bg.ac.rs...

undefined

Poljoprivredni fakul...

https://poljfak.ni.a...

undefined
https://storage.najstudent.com/college/ffdf02d968e2f7e84210d7a4f657d02c9ddf4554f835c7ab59c921d93cd92e05.png

Mašinski fakultet...

www.masfak.ni.ac.rs...

undefined